Wykład nr 3: Odpowiedzialność podatkowa

PLAN WYKŁADU

  1. Dług a odpowiedzialność podatkowa.
  2. Odpowiedzialność podatnika.
  3. Odpowiedzialność płatnika i inkasenta.
  4. Odpowiedzialność następców prawnych.
  5. Ogólne zasady odpowiedzialności osób trzecich.
  6. Odpowiedzialność niektórych kategorii osób trzecich za zaległości podatkowe.
  7. Elementy zmienne podatku dochodowego od osób fizycznych - wprowadzenie.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

  • Wyrok NSA z dnia 18 stycznia 2006 r., sygn. akt II FSK 146/05: PDF. (odpowiedzialność podatkowa małżonka podatnika)
  • Formularz TW-1 (tytuł wykonawczy stosowany w egzekucji należności pieniężnych): PDF. + link
  • Wyrok NSA z dnia 21 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 3100/15: PDF. (następstwo prawne spółek prawa handlowego)