Wykład nr 12: Elementy zmienne podatku od nieruchomości

PLAN WYKŁADU

  1. Ogólna charakterystyka podatku od nieruchomości.
  2. Podmiot podatku od nieruchomości.
  3. Przedmiot podatku od nieruchomości.
  4. Wyłączenia podatkowe w podatku od nieruchomości (przykłady).
  5. Obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości.
  6. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości.
  7. Stawki i skala podatkowa w podatku od nieruchomości.
  8. Warunki i tryb płatności w podatku od nieruchomości.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

  • Slajdy dot. podatku od nieruchomości: PDF.

PO WYKŁADZIE
Proszę o przeanalizowanie sposobów powstawania zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości.