Wykład nr 10: Elementy zmienne podatku od spadków i darowizn

PLAN WYKŁADU

 1. Ogólna charakterystyka podatku od spadków i darowizn.
 2. Podmiot podatku od spadków i darowizn.
 3. Przedmiot podatku od spadków i darowizn.
 4. Obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn.
 5. Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn.
 6. Skale i stawki podatkowe w podatku od spadków i darowizn.
 7. Ulgi, w tym zwolnienia podatkowe w podatku od spadków i darowizn (przykłady).
 8. Warunki i tryb płatności podatku od spadków i darowizn.

MATERIAŁY WYKORZYSTANE W TRAKCIE WYKŁADU

 • A. Hanusz, Podatek od spadków i darowizn, [w:] Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. idem, Warszawa 2015.
 • P. Szczęśniak, Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 5 lutego 2015 r., sygn. akt II FSK 146/13 [dot. nieskuteczności umowy o podział quoad usum na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn], „Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego” 2015, nr 6 (dostęp via Czytelnia Czasopism Wolters Kluwer Online): LINK
 • deklaracja o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych / SD-Z2: LINK

PO WYKŁADZIE
Dokonaj analizy zadań sytuacyjnych: https://www.umcs.pl/pl/kazusy-podatek-od-czynnosci-cywilnoprawnych-podatek-od-spadkow-i-darowizn,15827.htm