Wykład nr 1: Wprowadzenie do prawa finansów jednostek samorządu terytorialnego

Każdy z uczestników wykładów powinien zapoznać się z rozdziałem pt. Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego w opracowaniu pt. Źródła finansowania samorządu terytorialnego, red. A. Hanusz, Warszawa 2015. 

Zadania dla chętnych do samodzielnego wykonania:

  1. wskaż przepisy Konstytucji RP odnoszące się do aspektów finansowych działania jednostek samorządu terytorialnego (wskaż co najmniej przepisów);
  2. porównaj przepisy Konstytucji RP odnoszące się do aspektów finansowych działania jednostek samorządu terytorialnego z art. 9 Europejskiej Karty Samorządu Terytorialnego, sporządzonej w Strasburgu w dniu 15 października 1985 r. (analiza na nie więcej niż jedną stronę A4).

Rozwiązanie należy nadesłać na niżej załączonym arkuszu na adres: pawel.szczesniak@umcs.pl w wyłącznie dniu 27 kwietnia (poniedziałek) do godz. 14:00.