Wykład nr 1: Ogólne zasady finansowania samorządu terytorialnego