Wykład 2: Dochody własne jednostek samorządu terytorialnego w ogólności