Wykaz zajęć rekreacyjno-sportowych w CKF

WYKAZ ZAJĘĆ REKREACYJNO - SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH W CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ: