Wykaz zajęć rekreacyjno-sportowych w CKF

WYKAZ ZAJĘĆ REKREACYJNO - SPORTOWYCH ORGANIZOWANYCH PRZEZ CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ: