Wyjazdy i delegacje

Najnowsze informacje na temat procedury wyjazdów zagranicznych są dostępne na stronie: https://www.umcs.pl/pl/procedura-wyjazdu,21279.htm#page-1

(Strona Główna UMCS – Pracownik - Centrum Współpracy Międzynarodowej - Podróże i przyjazdy gości).