Wyjątkowy płatny staż 3-6 miesięcy dla studentów i absolwentów, którzy chcą zdobyć doświadczenie w branży spożywczej

Uwaga! Termin na składanie aplikacji został przedłużony do 13 maja b.r.

RIS FELLOWSHIPS INTERSHIP

Projekt EIT Food RIS Fellowships ma na celu zapewnienie staży dla najlepszych studentów i absolwentów z krajów RIS jednocześnie wspierając mobilność między krajami.

Kogo szukamy?

Podczas procesu rekrutacji będziemy szukać młodych pasjonatów na etapie studiów wyższych lub doktoratu, którzy po powrocie ze stażu do swoich krajów, pobudzą falę przedsiębiorczych innowacji i będą wspierać rozwój lokalnego ekosystemu rolno-spożywczego.

Projekt podzielony na dwa uzupełniające się elementy:

RIS Fellowships – dla magistrantów, absolwentów i młodych przedsiębiorców.

Będą oni zaangażowani w wewnętrzne projekty i zadania partnerów EIT Food prowadzone przez każdą firmę przyjmującą.

RIS Talents - dla doktorantów i młodych doktorów.

Będą oni korzystać z doświadczeń zdobytych podczas własnych badań naukowych, a także będą zachęcani do współpracy przemysłowej lub przedsiębiorczości. Będą uczestniczyć w projektach innowacyjnych oraz projektach badawczo-rozwojowych.

Korzyści ze stażu

 • Dokładne dopasowywanie kandydatów do oferowanych miejsc praktyk zawodowych określonych przez każdą organizację goszczącą
 • Zdobycie praktycznego doświadczenia poprzez twórcze rozwiązywanie rzeczywistych problemów organizacji
 • 1350 € (Fellowships) - 2000 € (Talents) dotacja brutto / miesiąc na pokrycie wydatków.
 • Wzbogać swoje CV i uzyskaj kontakty i możliwości, które otworzą drzwi do Twojej kariery zawodowej

Wiecej  na stronie internetowej:
www.eitfoodrisfellowships.eu

Zachęcamy do obejrzenia filmu promocyjnego:
https://www.dropbox.com/s/ctcqbufu3q4obyz/RIS_3min_version4.mp4?dl=0

Uwaga! Termin na składanie aplikacji został przedłużony do 13 maja b.r.

 

  Aktualności

  Autor
  Karol Pilorz
  Data dodania
  29 kwietnia 2019