Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z Pracodawcami

dr hab. Iwona Morawska, prof. UMCS – przewodnicząca

prof. dr hab. Krzysztof Skupieński

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

doc. dr Maria Cichoń

dr Renata Malesa

dr Beata Kasperowicz-Stążka

dr Radosław Bomba

mgr Anna Kiszczak

mgr Małgorzata Nakonieczna

mgr Małgorzata Kozłowska


Aktualizacja: 30.09.2016.