Wydziałowy Zespół ds. Współpracy z Otoczeniem Społeczno-Gospodarczym

prof. dr hab. Kazimierz Trębacz – Dziekan / Przewodniczący Zespołu

dr hab. Adam Choma - Prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą / członek Zespołu

dr hab. Magdalena Staszczak - Prodziekan ds. studenckich i kształcenia / członek Zespołu

dr hab. Mariusz Gagoś, prof. UMCS - Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym / członek Zespołu

mgr Diana Ciszewska - Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin / członek - korespondent

mgr Kamil Maciąg - Centrum Innowacji i Komercjalizacji Badań UMCS / członek - korespondent