Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Magdalena Staszczak – przewodnicząca
dr hab. Bogdan Lorens prof. nadzw. 
dr hab. Roman Paduch prof. nadzw. 
dr Mariusz Niedźwiedź 
dr Monika Marek-Kozaczuk
dr Małgorzata Majewska 
dr Anna Maria Wójcik
Przedstawiciel Samorządu Doktorantów Wydziału BiB
Przedstawiciel Samorząd Studentów Wydziału BiB


Interesariusze zewnętrzni zaproszeni do współpracy z Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia:

mgr Grażyna Fiołek - Wydział Edukacji Przedszkolnej, Podstawowej i Gimnazjalnej; Kuratorium Oświaty w Lublinie

mgr Krysztof Kuczyński - Product Manager BioMaxima S.A. w Lublinie

mgr inż. Konstanty Kasperuk - Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, Oddział w Lublinie

mgr Krysztof Czochra - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie