Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

Wydziałowy zespół ds. jakości kształcenia

Instytut Archeologii

 • Archeologia - dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS

Instytut Filologii Polskiej

 • E-edytorstwo i techniki redakcyjne - dr hab. Joanna Szadura
 • Filologia polska - dr hab. Aleksandra Chomiuk
 • Logopedia z audiologią - dr Małgorzata Waryszak

Instytut Historii

 • Archiwistyka i Nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi - dr Małgorzata Szabaciuk
 • Architektura Informacji - prof. dr hab. Maria Juda
 • Historia - dr hab. Mariusz Ausz
 • Turystyka historyczna - dr hab. Małgorzata Kołacz-Chmiel

Instytut Nauk o Kulturze

 • Komunikacja międzykulturowa w edukacji i na rynku pracy - dr Magdalena Grabias
 • Kulturoznawstwo - dr hab. Katarzyna Smyk
 • Technologie cyfrowe w animacji kultury - dr Radosław Bomba

 Instytut Neofilologii

 • Anglistyka - dr Anna Kiszczak
 • Germanistyka - dr Ireneusz Chomiuk
 • Hispanistyka - dr hab. Mariola Pietrak
 • Lingwistyka stosowana - dr hab. Magdalena Sowa, prof. UMCS
 • Polsko-niemieckie studia kulrturowe i translatorskie - dr hab. Jarosław Krajka, prof. UMCS
 • Portugalistyka - dr hab. Edyta Jabłonka
 • Romanistyka - dr hab. Anna Maziarczyk
 • Rusycystyka - dr hab. Agnieszka Gozdek
 • Ukrainistyka - dr hab. Agnieszka Dudek-Szumigaj

Załączniki