Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

dr hab. Małgorzata Latoch-Zielińska, prof. UMCS – przewodnicząca

dr hab. Anna Zakościelna, prof. UMCS

dr Małgorzata Krzemińska-Adamek

dr hab. Artur Znajomski

dr hab. Aleksandra Chomiuk

dr hab. Elżbieta Bender

dr hab. Małgorzata Posturzyńska-Bosko

dr hab. Edyta Jabłonka

dr hab. Adam Kopciowski

dr Małgorzata Ułanek

dr Rafał Augustyn

dr hab. Mariusz Ausz

dr Marta Kubiszyn

dr Marta Wysocka


Aktualizacja 30.09.2016; 15.03.2018; 28.06.2018; 14.03.2019 (na podst. Uchwał RWH 9/X/2018 i 29/XI/2018).