Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ  DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
NA KADENCJĘ 2021-2024

 

 Przewodniczący Zespołu

 1. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS - dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni  
 2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

 Członkowie Zespołu

 1. prof. dr hab. Anna Kanios - Koordynator kierunku Praca Socjalna –przewodniczący zespołu programowego
 2. dr Anna Prokopiak - Koordynator kierunku Pedagogika specjalna – przewodniczący zespołu programowego
 3. dr Małgorzata Kostka-Szymańska - Koordynator kierunku Psychologia – przewodniczący zespołu programowego
 4. dr Wojciech Bobrowicz - Koordynator kierunku Animacja Kultury – przewodniczący zespołu programowego
 5. dr Iwona Zwierzchowska - Koordynator kierunku Pedagogika Przedszkolna
  i Wczesnoszkolna – przewodniczący zespołu programowego
 6. dr Liliana Klimek -  Koordynator kierunku Pedagogika – przewodniczący zespołu programowego
 7. dr Dorota Chimicz – członek zespołu programowego dla kierunku Special Education
 8. dr Andrzej Chudnicki - Koordynator kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna – przewodniczący zespołu programowego
 9. dr Anna Mazur – przedstawiciel pracodawców
 10. mgr Agnieszka Wojciechowska - Warsztaty Kultury – przedstawiciel pracodawców
 11. mgr Sylwia Huczuk-Kapluk – przedstawiciel doktorantów
 12. Julia Wiatr – przedstawiciel kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
 13. Julia Pomarańska – przedstawiciel kierunku Animacja kultury
 14. Ewa Pałys – przedstawiciel kierunku Pedagogika
 15. Izabela Wiater – przedstawiciel kierunku Praca socjalna
 16. Martyna Świć – przedstawiciel kierunku Pedagogika specjalna
 17. Kaja Szach – przedstawiciel kierunku Psychologia
 18. Dominika Gawron – przedstawiciel kierunku Pedagogika resocjalizacyjna