Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ  DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

NA KADENCJĘ 2021-2024

       

 Przewodniczący Zespołu

 1. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS - dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni  
 2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

 

Członkowie Zespołu

 1. prof. dr hab. Anna Kanios - Koordynator kierunku Praca Socjalna – przewodnicząca zespołu programowego
 2. dr Anna Prokopiak - Koordynator kierunku Pedagogika specjalna – przewodnicząca zespołu programowego
 3. dr Małgorzata Kostka-Szymańska - Koordynator kierunku Psychologia – przewodnicząca zespołu programowego
 4. dr Wojciech Bobrowicz - Koordynator kierunku Animacja Kultury – przewodniczący zespołu programowego
 5. dr Iwona Zwierzchowska - Koordynator kierunku Pedagogika Przedszkolna
  i Wczesnoszkolna – przewodnicząca zespołu programowego
 6. dr Liliana Klimek -  Koordynator kierunku Pedagogika – przewodnicząca zespołu programowego
 7. dr Ewa Trojanowska  - Koordynator kierunku Pedagogika Resocjalizacyjna – przewodniczący zespołu programowego
 8. dr Dorota Chimicz – Członek Zespołu Programowego kierunku Education and Therapy
 9. dr Anna Mazur – przedstawiciel pracodawców
 10. mgr Agnieszka Wojciechowska - przedstawiciel pracodawców
 11.  Malwina Malesa - przedstawiciel studentów kierunku Animacja kultury
 12. Julia Wiatr – przedstawiciel studentów kierunku Pedagogika przedszkolna  i wczesnoszkolna
 13. Ewa Pałys – przedstawiciel studentów  kierunku Pedagogika
 14. Sandra Molus - przedstawiciel studentów kierunku Praca socjalna
 15. Jowita Kwiatkowska – przedstawiciel studentów kierunku Pedagogika specjalna
 16. Kaja Szach – przedstawiciel studentów kierunku Psychologia
 17. Dominika Gawron – przedstawiciel studentów kierunku  Pedagogika resocjalizacyjna