Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia

WYDZIAŁOWY ZESPÓŁ  DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

NA KADENCJĘ 2019-2024

       

 Przewodniczący Zespołu

 1. Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS - dr hab. Andrzej Różański, prof. uczelni  
 2. Prodziekan ds. Jakości Kształcenia - dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent, prof. uczelni

 

Członkowie Zespołu

 1. dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni – Katedra Pedagogiki Pracy
   i Andragogiki
 2. dr hab. Monika Parchomiuk, prof. uczelni – Katedra Psychopedagogiki Specjalnej
   i Socjopedagogiki Specjalnej
 3. dr hab. Danuta Wosik-Kawala, prof. uczelni – Katedra Teorii Wychowania 
 4. dr hab. Jolanta Andrzejewska, prof. uczelni  – Katedra Wczesnej Edukacji
 5. dr hab. Teresa Parczewska, prof. uczelni – Katedra Dydaktyki
 6. dr hab. Andrzej Węgliński, prof. uczelni  – Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej
 7. dr Ewa Kozak-Czyżewska – Katedra Metodologii Nauk Pedagogicznych
 8. dr Urszula Lewartowicz  – Katedra Pedagogiki Kultury
 9. dr Teresa Sokołowska-Dzioba – Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 10. dr Renata Krawczyk – Katedra Pedagogiki Społecznej
 11. dr Agnieszka Bochniarz - Katedra Pedeutologii i Edukacji Zdrowotnej
 12. dr Łucja Domańska – Katedra Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii
 13. dr Renata Wiechnik - Katedra Psychologii Emocji i Osobowości
 14. dr Tomasz Knopik – Katedra Psychologii Edukacyjnej i Diagnozy Psychologicznej
 15. dr Barnaba Danieluk -  Katedra Psychologii Społecznej
 16. dr Anna Mazur – przedstawiciel pracodawców
 17. mgr Agnieszka Wojciechowska - Warsztaty Kultury– przedstawiciel pracodawców
 18. mgr Małgorzata Kwiatkowska – Centrum Spotkania Kultur - przedstawiciel pracodawców
 19. mgr Ewa Trojanowska – przedstawiciel doktorantów
 20. Justyna Golonka – przedstawiciel studentów
 21. Iwona Zawiślak – przedstawiciel studentów
 22. Kornelia Kurasz – przedstawiciel studentów
 23. Dagmara Kołodziej – przedstawiciel studentów
 24. Beata Paterak – przedstawiciel studentów
 25. Ewa Wojtowicz – przedstawiciel studentów