Wydziałowa Komisja Wyborcza

Skład WKW na kadencję 2016-2020:

Przewodniczący:

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS (Instytut Archeologii)

Członkowie:

dr hab. Maria Falska, prof. UMCS (Instytut Filologii Romańskiej)

dr hab. Anna Kędra-Kardela, prof. UMCS (Instytut Anglistyki)

dr hab. Andrzej Stępnik, prof. UMCS (Instytut Historii)

dr hab. Leszek Tymiakin, prof. UMCS (Instytut Filologii Polskiej)

dr Henryk Kowalski – przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego przy UMCS

dr Wieńczysław Niemirowski – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” UMCS

Teresa Mirosław - przedstawiciel NSZZ „Solidarność 80” 

Julita Marczak – przedstawiciel Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS

mgr Kamil Jakimowicz – przedstawiciel Samorządu Doktorantów Wydziału Humanistycznego UMCS


Aktualizacja: grudzień 2017 r. (nowy przedstawiciel Samorządu Studentów).