Wydziałowa Komisja Programowa - kierunek Biotechnologia

Dr Aleksandra Boguszewska  –  Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS  – Prodziekan ds. studenckich

Dr Ewa Gajuś-Lankamer – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS – Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Dr hab. Anna Turska-Szewczuk –  Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Dr hab. Jarosław Wiącek, prof. UMCS –  Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody  

Dr hab. Agnieszka Zdybicka-Barabas, prof. UMCS – Katedra Immunobiologii

Dr hab. Barbara Zdzisińska, prof. UMCS – Katedra Wirusologii i Immunologii

Dr Renata Bancerz – Katedra Biochemii i Biotechnologii

Łukasz Antoniak - przedstawiciel Samorządu Studentów