Wydziałowa Komisja Programowa - kierunek Biologia

Dr Joanna Strubińska  – Przewodnicząca

Dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. UMCS – Prodziekan ds. studenckich

Dr Anna Maria Wójcik – Wydziałowa Pracownia Edukacji Biologicznej i Środowiskowej z Muzeum Zoologicznym

Dr hab. Halina Kucharczyk, prof. UMCS  – Katedra Zoologii i Ochrony Przyrody

Dr hab. Krystyna Winiarczyk, prof. UMCS – Katedra Biologii Komórki

Dr Monika Kozłowska – Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii

Dr Małgorzata Marczak  – Katedra Genetyki i Mikrobiologii

Dr Mariusz Niedźwiedź – Katedra Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii

Dr Marzanna Paździoch-Czochra  – Katedra Biochemii i Biotechnologii

Damian Oleksiak - przedstawiciel Samorządu Studentów