Wydziałowa Komisja ds. Zapewniania Jakości Kształcenia na studiach doktoranckich i podyplomowych

dr hab. Tomasz Woźniak, prof. UMCS – przewodniczący

dr hab. Adam Głaz, prof. UMCS

dr hab. Anna Dymmel

dr hab. Rafał Szczerbakiewicz

dr hab. Jolanta Rachwalska von Rejchwald

dr hab. Urszula Mirecka

dr Ireneusz Chomiuk

dr Dariusz WróbelAktualizacja 30.09.2016; 15.10.2018; 21.01.2019.