Wydziałowa Komisja ds. Strategii Rozwoju Wydziału

dr hab. Andrzej Niewiadomski, prof. UMCS – przewodniczący

prof. dr hab. Andrzej Kokowski

prof. dr hab. Michał Sajewicz

dr hab. Zbigniew Osiński, prof. UMCS

dr hab. Mariusz Mazur, prof. UMCS

dr hab. Anna Ziębińska-Witek, prof. UMCS

dr hab. Agata Brajerska-Mazur

dr hab. Jolanta Panasiuk, prof. UMCS

dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS


Aktualizacja: 30.09.2016; 4.01.2018 zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału nr 24/XII/2017; 21.01.2019.