Wydziałowa Komisja ds. Opiniowania Wniosków o Zatrudnienie

Skład Komisji tworzą:

- Prodziekan ds. Ogólnych prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska – przewodnicząca;

- Dziekan prof. dr hab. Robert Litwiński;

- Prodziekan ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS;

- Prodziekan ds. Studenckich dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS;

- Dyrektor danego Instytutu;

- Samodzielny pracownik danego Instytutu;

- Przedstawiciele związków zawodowych UMCS.


Na podstawie Uchwały Nr 11/I/2017 Rady Wydziału Humanistycznego UMCS z 11 stycznia 2017 r.