Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się program Drzwi Otwartych UMCS 2022 na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Dokument dostępny jest do pobrania w formacie PDF oraz DOC.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. Zainteresowanych konkretnym tematem, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego bezpośrednio pod programem wydziałowym. 

 

 

 


Spacer po Wydziale Politologii i Dziennikarstwa - Wydział może pochwalić się najnowocześniejszą infrastrukturą dydaktyczną w Polsce. Czas zwiedzania: ok. 20 min.

Kampania wyborcza w praktyce – spotkanie będzie miało na celu przedstawienie najważniejszych elementów wzorowej kampanii wyborczej. Uczestnicy zapoznają się z fazami i przebiegiem kampanii. Prezentację urozmaicą ciekawe przykłady z praktyki życia politycznego.

Dlaczego warto studiować Politologię…? – uczestnicy zapoznają się z ofertą dydaktyczną najstarszego kierunku realizowanego na Wydziale, jakim jest Politologia. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe, możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Student kierunku Politologia opowiedzą, jakie możliwości rozwoju osobistego daje studiowanie Politologii.

Prognozowanie polityczne – politologia jako nauka stara się odpowiedzieć na istotne pytania: jak jest? (funkcja deskryptywna), dlaczego tak jest? (funkcja eksplanacyjna) czy jak będzie (funkcja prognostyczna). Ta ostatnia funkcja umożliwia budowanie scenariuszy rozwoju wydarzeń politycznych. Celem warsztatów będzie przedstawienie zasad tworzenia scenariuszy oraz próba przygotowania prognozy dla wybranej sytuacji politycznej (praca w grupach). 

III Rzeczpospolita „konfliktowa” − o źródłach i płaszczyznach sporów politycznych we współczesnej Polsce – spór, polemika, debata, ścieranie się różnorakich wizji i koncepcji pożądanego stanu rzeczy wydają się immanentną cechą demokracji, gdyż z pluralizmu poglądów i mnogości rywalizujących ze sobą partii politycznych często wyłania się różnica zdań. Jednocześnie w kontrze do polityczności, opartej na walce ideologicznych wizji, pojawiło się zjawisko postpolityczności. Oparta na nim metoda uprawiania polityki dystansuje się od tego co ideowe, konfliktowe i kontrowersyjne. Wykład ma na celu odpowiedź na kilka pytań: kim są uczestnicy polskiej debaty politycznej?; jakie są źródła i główne osie sporów politycznych w Polsce?; czy obecne w debacie publicznej spory mają charakter konstruktywny czy destruktywny?; czy konflikty ideowe między partiami politycznymi przekładają się na podziały socjopolityczne?; czy zasadna jest optyka postpolityczna zakładająca, że korzystne dla państwa jest wygaszanie klasycznych ideowych sporów, by zastąpić je pragmatycznym zarządzaniem?

30 lat lat funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej: próba bilansu – Grupa Wyszehradzka (V4) jest nieformalną regionalną formą współpracy czterech państw Środkowej Europy – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, które łączy nie tylko sąsiedztwo i podobne uwarunkowania geopolityczne, ale przede wszystkim wspólna historia, tradycja, kultura oraz wartości. Celem wykładu jest prezentacja funkcjonowania V4 w latach 1991-2021 oraz możliwych perspektyw działalności tej organizacji.

Dlaczego warto studiować „Stosunki Międzynarodowe”? – uczestnicy zapoznają się z ofertą dydaktyczną kierunku Stosunki Międzynarodowe. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe, możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Studenci opowiedzą jakie możliwości rozwoju osobistego dają studia.

Dokąd zmierza Unia Europejska? – w ramach spotkania uczniowie spróbują poszukać odpowiedzi dotyczącej przyszłości Unii Europejskiej i miejsca Polski w zjednoczonej Europie.

Broń chemiczna zatopiona na dnie Bałtyku – w ramach spotkania uczniowie wysłuchają mini wykładu i wezmą udział w warsztatach dotyczących analizy materiałów źródłowych.

Język chiński – w ramach spotkania uczniowie poznają informacje na temat języka chińskiego- jego statusie na świecie, poznają ciekawostki o piśmie chińskim i nauczą się podstawowych zwrotów w języku chińskim.

Dlaczego warto studiować „Bezpieczeństwo Narodowe” – uczestnicy spotkania zapoznają się z ofertą dydaktyczną kierunku Bezpieczeństwo Narodowe realizowanego na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe, możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Studenci opowiedzą jakie możliwości rozwoju osobistego daje studiowanie Bezpieczeństwa Narodowego.

Postępowanie w przypadku ataku bioterrorystycznego – podczas warsztatu uczniowie poznają: kryteria rozpoznania ataku bioterrorystycznego, wykaz sytuacji stanowiących epidemiologiczne oznaki ukrytego ataku bioterrorystycznego, listę patogenów, które mogą zostać użyte do ataku bioterrorystycznego oraz schemat postępowania w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego.

Dlaczego warto studiować „Administrację Publiczną i Zarządzanie Informacją” – uczestnicy zapoznają się z ofertą dydaktyczną kierunku Administracja Publiczna i Zarządzanie Informacją. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe, możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Studenci opowiedzą jakie możliwości rozwoju osobistego daje studiowanie prezentowanego kierunku.

Aktywność lokalna - budowanie oddolnie społeczeństwa obywatelskiego – celem zajęć będzie wyjaśnienie na czym polega aktywność lokalna, próba zdefiniowania społeczeństwa obywatelskiego, wskazanie najlepszych form aktywności lokalnej. Uczestnicy nabędą wiedzę, co mogą zmienić w swoim najbliższym otoczeniu używając różnych form pracy. Praca w małych grupach.

Kompetencje komunikacyjne w administracji – na zajęciach warsztatowych zostaną poruszone kwestie prawidłowej komunikacji, rozwiązywania konfliktów oraz braku komunikacji w życiu codziennym oraz administracji publicznej.

Symulacja Obrad Rady Miasta – uczniowie wcielą się w radnych miejskich, którzy po burzliwej dyskusji i w drodze głosowania będą musieli podjąć strategiczne dla rozwoju miasta decyzje.

Dlaczego warto studiować „Społeczeństwo Informacyjne”? – uczestnicy zapoznają się z ofertą dydaktyczną kierunku Społeczeństwo Informacyjne. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe, możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Studenci opowiedzą jakie możliwości rozwoju osobistego daje studiowanie prezentowanego kierunku.

Społeczeństwo informacyjne - pułapki Internetu, Facebooka, fake news'a oraz zdalnego nauczania – warsztaty będą poświęcone ogólnej tematyce społeczeństwa informacyjnego. Porozmawiamy o pułapkach Internetu, Facebooku, nauczaniu zdalnym i fenomenie fake newsa, który w dobie pandemii Covid-19 oraz sytuacji napiętego konfliktu na Ukrainie powoduje dezinformację wśród społeczeństw.  

Jak dobrze zaprezentować się w różnych sytuacjach? – jeżeli chcesz nauczyć się jak zrobić dobre pierwsze wrażenie, dowiedzieć się jak nasze gesty, słowa i zachowania wpływają na postrzeganie nas przez innych, poznać przykłady stosowanych taktyk autoprezentacyjnych oraz metody radzenia sobie ze stresem – te warsztaty są dla Ciebie! Dodatkowo podczas spotkania będzie istniała możliwość skonstruowania indywidualnego CV na potrzeby każdej uczestniczki/każdego uczestnika.

Przygotowanie mikrofonowe do pracy w radiu – warsztaty obejmują ćwiczenia dotyczące działania głosu.
Warsztaty dadzą odpowiedzi na pytania: po co radiowcom rozgrzewka? Jak wygląda przygotowanie do pracy na antenie? Jak sobie radzić ze stresem podczas wejścia na żywo?

Dlaczego warto studiować „Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną”? – Uczestnicy spotkania zapoznają się z ofertą dydaktyczną kierunku Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe, możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Studenci opowiedzą jakie możliwości rozwoju osobistego daje studiowanie Dziennikarstwa.

Social Media Marketing - jak zacząć? – celem warsztatów będzie wskazanie w syntetyczny sposób jak rozpocząć „profesjonalną” karierę w social media, zbudować kontent, zdobyć i utrzymać publiczność.

Jak napisać dobrą informację prasową? – informacja jest we współczesnym świecie wartością bezcenną. Ale jak to zrobić, żeby samemu stworzyć dobrą i skuteczną informację prasową? Tego dowiedzą się uczestnicy warsztatów pisania tej krótkiej, ale wymagającej formy dziennikarskiej!

Praktyka dziennikarska w mediach akademickich i lokalnych – podczas spotkania wspólnie odpowiemy na pytania: jak zacząć przygodę z dziennikarstwem? Jak teoria dziennikarska wpływa na praktykowanie zawodu? Jak rozpocząć współpracę z redakcjami akademickimi, lokalnymi oraz ogólnopolskimi? Wydarzenie ma celu przedstawienia dziennikarstwa jako przygody i możliwej drogi zawodowej. Zwiedzimy Akademickie Radio Centrum, poznamy jego strukturę, redakcję i ramówkę.

Popkulturowy escape room – tematycznym kluczem realizowanego przedsięwzięcia będą nawiązania do szeroko pojętej popkultury. Wydarzenie ma charakter poznawczo-dydaktyczny. 

Dlaczego warto studiować „Produkcję medialną”? – uczestnicy spotkania zapoznają się z ofertą dydaktyczną kierunku Produkcja Medialna. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe, możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Studenci opowiedzą jakie możliwości rozwoju osobistego daje studiowanie prezentowanego kierunku.

Storytelling w poszukiwaniu pracy – celem zajęć jest przybliżenie pojęcia storytellingu poprzez przedstawienie informacji na temat tego czym jest, na czym polega i jak możemy wykorzystać go w naszej codzienności, np. w procesie poszukiwania pracy. 

Wizerunek w sporcie. Jak z przeciętnego sportowca stworzyć gwiazdę Internetu? – uczestnicy zostaną zapoznani z mechanizmami oraz strategiami prowadzenia social media marketingu w dziedzinie sportu, zwłaszcza niszowego lub amatorskiego.

Preprodukcja teledysku - celem warsztatu jest przybliżenie podstawowych zagadnień związanych z tworzeniem scenariusza wideoclipu oraz przygotowaniem jego produkcji. Podczas warsztatu dowiesz się, jak napisać scenariusz wideclipu spójny z wizją klienta (artysty, muzyka), jak wykorzystać komunikację wizualną i językową do budowania niebanalnej historii oraz w jaki sposób rozwijać swoją kreatywność w różnych produkcjach medialnych.

Dlaczego warto studiować „Public relations i zarządzanie informacją”? – uczestnicy spotkania zapoznają się z ofertą dydaktyczną kierunku Public Relations i Zarządzanie Informacją. Zostaną przedstawione oferowane specjalności kierunkowe oraz możliwości odbywania studenckich praktyk zawodowych. Studenci opowiedzą, jakie możliwości rozwoju osobistego daje studiowanie prezentowanego kierunku.

Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacji – umiejętność radzenia sobie ze stresem i skutecznego przygotowania się do wystąpień przed publicznością jest ważnym aspektem życia zawodowego. Podczas warsztatów zostaną przedstawione zagadnienia takie jak: savoir-vivre, mowa ciała, dress code oraz rola głosu w wystąpieniach publicznych. Uczniowie mają możliwość czynnego uczestnictwa w warsztatach, w tym wykonywania ćwiczeń podnoszących jakość prezentacji.

Ogniskowanie uwagi mediów – pseudowydarzenia, przekazy dnia, celebrytyzacja i tabloidyzacja – bez tych pojęć trudno opisać współczesną politykę. W czasach permanentnej kampanii wyborczej niezbędne jest wykorzystywanie mechanizmów z zakresu public relations i marketingu politycznego w celu ogniskowania uwagi mediów. W trakcie warsztatów będzie można zobaczyć, co robią politycy by zaistnieć w świadomości społecznej ze swoim przekazem.

Wyszukiwanie obrazów i wyszukiwanie obrazem w przestrzeni internetowej - podczas warsztatów zostaną zaprezentowane metody wyszukiwania materiałów wizualnych w Internecie. W dobie powrotu do kultury obrazkowej (kultu wizualności) są one przyczynkiem do rozwoju nowych kompetencji informacyjnych współczesnego użytkownika sieci WWW. Na warsztatach zostanie zaprezentowana filozofia wyszukiwania odwrotnego, bazy danych obrazów cyfrowych, a także wyszukiwarki i metawyszukiwarki obrazowe. Zostaną przedstawione projekty sieciowe, zarówno opisujące obrazy za pomocą słów kluczowych (w tym tagów), jak i te „nietekstowe”, używające do wyszukiwania atrybutów wizualnych (składowych obrazu cyfrowego), takich jak: barwa, faktura, kształt, kontur czy kontrast.

Symulacja zarządzania kryzysowego – na przykładzie kryzysu wizerunkowego znanej osoby zostaną podjęte działania, mające na celu ocieplenie wizerunku oraz zażegnanie kryzysu przez uczestników warsztatów. Reakcja na kryzys zostanie zweryfikowana przez członków Koła w oparciu o wyznaczniki zawarte w literaturze przedmiotu.

 

Zapisy na Drzwi Otwarte 2022 - Wydział Politologii i Dziennikarstwa

Organizator Drzwi Otwartych UMCS 2022 informuje, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. W przypadku zainteresowania konkretnym tematem, prosimy o podanie liczby uczestników przy tytule wydarzenia na formularzu zgłoszeniowym.

Przekroczony termin zapisu na wydarzenie.