Wydział otwarty

W wieloletniej historii Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki powstały i utrwaliły się różne formy aktywności naukowej, popularyzatorskiej oraz informacyjnej prowadzonej przez pracowników Wydziału, skierowanej do dorosłej, młodzieżowej a nawet przedszkolnej publiczności odwiedzającej nas przy różnych okazjach. Najbardziej znaną i odbywającą się corocznie imprezą są Pokazy z fizyki organizowane od roku 1953. Oprócz Pokazów uczniowie i nauczyciele mogą również korzystać z zajęć i wykładów z fizyki oraz z matematyki prowadzonych na naszym Wydziale przez cały rok. Ich celem jest wspomaganie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w szkołach średnich i gimnazjach. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod odsyłaczem dla szkół i uczniów

Szkoły średnie mogą również korzystać z wyjazdowych pokazów z fizyki - prezentacji atrakcyjnych doświadczeń, często niemożliwych do wykonania w warunkach szkolnych - w odpowiednim pomieszczeniu w szkole, dla kilku klas, np. jako część lekcji powtórzeniowych na zakończenie omawianego działu fizyki. W sprawie organizacji pokazów wyjazdowych należy zwracać się do dyrekcji Instytutu Fizyki

Na I piętrze w połączonych budynkach Wydziału przy placu M. Curie-Skłodowskiej oraz przy ulicy I. Radziszewskiego znajdują się ogólnodostępne eksponaty Muzeum Fizyki. Posługując się nimi można wykonać wiele doświadczeń z dziedziny elektryczności, optyki, akustyki itp. Część eksponatów to zabytkowe przyrządy fizyczne, warte obejrzenia ze względu na ich konstrukcję. Ekspozycja przedstawia również rozwój elektronicznej techniki obliczeniowej w ostatnich kilkudziesięciu latach, obrazując ogromny postęp w tej dziedzinie. 

W Instytucie Fizyki skonstruowany został zestaw aparatury, przy pomocy której stale prowadzona jest automatyczna kontrola poziomu radioaktywności powietrza. Z wynikami tych obserwacji można zapoznać się na stronie internetowej www.radioaktywnosc.umcs.lublin.pl/. Są tam również informacje o głównych źródłach, natężeniu i przyczynach zmienności naturalnego promieniowania, które stale jest obecne w naszym otoczeniu, a którego część stanowią cząstki elementarne o wysokiej energii dolatujące do nas poprzez atmosferę ziemską z kosmosu, zwane promieniowaniem kosmicznym. 


Od wielu lat w Instytucie Fizyki prowadzony jest stały zapis aktywności radiowej Słońca. Wyniki tych obserwacji przesyłane są między innymi do Instytutu Radioastronomicznego w Toruniu oraz do Obserwatorium Astronomicznego UJ w Krakowie. Ze szczegółami technicznymi tych obserwacji oraz ich wynikami można zapoznać się na stronie www prowadzonej przez Instytut Fizyki. 

W okresie pojawiania się interesujących zjawisk astronomicznych organizowane są dostępne dla wszystkich zainteresowanych osób obserwacje tych zjawisk (zaćmienia Słońca, Księżyca, przeloty komet). Okresowo (zwykle we wrześniu, w okresie dobrej pogody) a także w czasie Festiwalu Nauki organizowane są obserwacje plam słonecznych, pochodni i protuberancji na Słońcu oraz wieczorne obserwacje Księżyca, planet i galaktyk. 
Prowadzone są również interesujące obserwacje komet. Wyznaczane są ich jasności, średnice otoczki, stopień kondensacji otoczki oraz ewentualnie parametry kometarnych warkoczy. Wyniki tych obserwacji zamieszczane są w czasopiśmie International Comet Quarterly (ICQ) i w bazie SAO/NASA Astrophysics Data System (patrz: ADS - Harvard).