Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Prof. dr hab. Wiesław Kamiński
Instytut Informatyki / Katedra Systemów Inteligentnych

Zainteresowania naukowe: fizyka neutrin/procesy egzotyczne, oddziaływania fundamentalne i cząstki elementarne, sztuczna inteligencja/informatyka kognitywna, sztuczna świadomość, socjorobotyka
historia nauki, historia fizyki.

tel. 81 537 62 33
e-mail: wak@umcs.pl