Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dr hab. Wojciech Grudziński, prof. UMCS

Instytut Fizyki/Katedra Biofizyki

Zainteresowania:

 • spektroskopia ramanowska
 • optometria
 • biofizyka
 • obrazowanie molekularne

tel.: 81 537 62 50
e-mail: wojciech.grudzinski@mail.umcs.pl

Dr hab. Rafał Luchowski, prof. UMCS

Instytut Fizyki/Katedra Biofizyki

Zainteresowania:

 • spektroskopia i mikroskopia molekularna fluorescencji w zastosowaniu do badań biofizycznych

Prowadzi eksperymenty na poziomie pojedynczych cząsteczek polienów (karotenoidów, amfoterycyny B) obecnych w oku, układach fotosyntetycznych oraz błonach biologicznych.

Jest ponadto specjalistą w obszarze spektroskopii wielofotonowej, spektroskopii stacjonarnej i czasowo-rozdzielczej, bezpromienistego przekazu energii oraz mikroskopii całkowitego wewnętrznego odbicia.

tel. 81 537 62 47
e-mail: rafal.luchowski@mail.umcs.pl

Dr Jerzy Mycka

Instytut Matematyki/Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki

Zainteresowania:

 • teoria obliczalności
 • zagadnienia rozstrzygalności
 • logika matematyczna
 • filozofia matematyki
 • historia matematyki

tel. 81 537 61 99
e-mail: jerzy.mycka@mail.umcs.pl

Dr hab. Andrzej Pelc, prof. UMCS

Instytut Fizyki/Katedra Biofizyki

Zainteresowania:

 • spektrometria mas i jej zastosowania
 • fizyka molekularna

tel. 81 537 61 78
e-mail: andrzej.pelc@mail.umcs.pl