WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres

Wydział Humanistyczny UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Opis

•  WŁADZE

Dziekan 
prof. dr hab. Robert Litwiński
Prodziekan
dr Małgorzata Krzemińska-Adamek
Prodziekan
dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

Szczegółowe informacje o władzach Wydziału >>>

•  KONTAKTY wydziałowe i obsługa kierunków >>>

•  STRONA INTERNETOWA WYDZIAŁU: www.humanistyczny.umcs.pl

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne