WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY

Adres

Wydział Humanistyczny UMCS, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a
20-031 Lublin

Opis

•  WŁADZE

Dziekan 
Prof. dr hab. Robert Litwiński
Prodziekan ds. ogólnych
Prof. dr hab. Małgorzata Karwatowska
Prodziekan ds. współpracy z zagranicą
Dr hab. Irmina Wawrzyczek, prof. UMCS
Prodziekan ds. studenckich
Dr hab. Marek Woźniak, prof. UMCS

Szczegółowe informacje o Władzach Wydziału >>>

•  KONTAKTY wydziałowe i obsługa kierunków >>>

•  STRONA INTERNETOWA WYDZIAŁU: www.humanistyczny.umcs.pl

Pracownicy

W jednostkach podrzędnych

Jednostki podrzędne