Wydział Filologiczny

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się program Drzwi Otwartych UMCS 2022 na Wydziale Filologicznym. Dokument dostępny jest do pobrania w formacie PDF oraz DOC.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. Zainteresowanych konkretnym tematem, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego bezpośrednio pod programem wydziałowym.

 

 

„Potyczki e-polonistyczne” - język polski to moja pasja, tkwi głęboko w moim sercu... Zdania współrzędnie złożone, okoliczniki, przydawki, a z literatury poezje Mickiewicza, proza Prusa czy powieści Sienkiewicza... Masz ochotę się przekonać, ile już wiesz i pamiętasz, a jednocześnie chcesz trochę porywalizować z innymi? Zapraszamy do udziału w quizie organizowanym przez Koło Młodych Dydaktyków! Czekają na Ciebie pytania z gramatyki języka polskiego oraz z lektur szkolnych. To nie tylko dobra okazja do sprawdzenia swojej dotychczasowej wiedzy czy starcia z miłośnikami języka polskiego z innych szkół, ale także do drobnej powtórki przed maturą, w nieco innej, bardzo przyjemnej formie.

Koniec fabuł w nowych mediach (?) Światy i postacie w literaturze, serialach i grach - nowe media (komiks, seriale, fanfiki, gry elektroniczne) stały się dla młodych odbiorców źródłami pozyskiwania opowieści. Potrzeby narracyjne koncentrują się obecnie wokół gatunków, form i estetyk nowomedialnych. Nie jest tak, że nowe formy nie łączą się z tradycyjnymi. Przepływy są obustronne. Tradycje literackie pozostają niewyczerpywalnym rezerwuarem motywów, postaci, toposów, fabuł i rekwizytów. Z drugiej strony nowa literatura uczy się praktyk multimodalnych i transmedialnych. Wirtualizacja praktyk komunikacyjnych powoduje zmianę podejścia do kwestii reprezentacji. Realizm i prawdopodobieństwo nie są już atutem „poważnych” opowieści. Fantastyka z jej utopijnym rdzeniem okazuje się dominującym sposobem mówienia o możliwych światach. 

Gra komputerowa w oczach językoznawcy - wystąpienie dotyczy opisu języka tekstów zamieszczanych w fabularnych grach komputerowych, zróżnicowania tych tekstów w związku z przynależnością cRPG do określonej konwencji szeroko rozumianej fantastyki (fantasy, science fiction, cyberpunk, postapokalipsa itp.), osobistego językowego wkładu gracza w hipertekst gry, nowatorskiej koncepcji nadawczo-odbiorczej w grze, a także literackich inspiracji na gruncie języka i tekstów. Osoby zainteresowane wykładem poznają nie tylko językowe sposoby zaprezentowania świata gry.

Warsztaty Naukowego Koła Logopedów i Audiologów - osoby zainteresowane będą mogły zobaczyć, na czym polega praca logopedy i audiologa. Studenci zaprezentują wykorzystywane w gabinetach logopedycznych pomoce dydaktyczne i wskażą aspekty poddawane ocenie w trakcie diagnozy zaburzeń mowy. Prezentując nagrania przedstawiające fragmenty terapii, pokażą jak przebiega, z jakich etapów się składa i na czym polega terapia logopedyczna. Dodatkowo Kandydaci będą mieli możliwość poddania się ocenie logopedycznej w kierunku ewentualnych wad wymowy oraz wykonać przesiewowe badanie słuchu.

Logopedia z audiologią jako kierunek interdyscyplinarny - Katedra Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego jest najstarszą placówką w Polsce zajmująca się kształceniem logopedów. W ramach swojej działalności prowadzi studia dzienne z logopedii z audiologią oraz studia podyplomowe z logopedii, neurologopedii oraz surdologopedii. Kierunek studiów logopedia z audiologią jest kierunkiem praktycznym. Studenci zdobywają wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie dwu zawodów: logopedy i audiologa. 

Prezentacja kierunku Architektura informacji - podczas prezentacji udzielone zostaną odpowiedzi na następujące pytania: czym zajmuje się Architektura informacji? Czego uczymy na Architekturze informacji? Dlaczego warto studiować Architekturę informacji?

Druk 3D – teoria i praktyka - prezentacja składa się z dwóch części. W pierwszej części teoretycznej słuchacze wprowadzeni zostaną do pracy z technologiami druku przestrzennego. Pokrótce przybliżona zostanie historia druku 3D. Wyjaśnione zostaną podstawowe terminy. W drugiej części praktycznej zaprezentowane zostaną drukarki 3D oraz materiały drukarskie dostępne w pracowni, ponadto także oprogramowanie open source (m.in. programy do projektowania przestrzennego, oprogramowanie do tworzenia projektów na potrzeby wydruku trójwymiarowego). 

Intercultural Communication in Education and the Workplace: An overview of the programme - during the meeting you will learn everything you want to know about the programme. You will hear lecturers, students and graduates talk about their experience of studying and teaching intercultural communication in education and the workplace.

 A Strange Case of the Post-millennial Vampire Cinema - the aim of the presentation is to examine the subject of the vampire cinema in the 21st century. The discussed elements of the vampiric universe will include aesthetics, mise-en-scène and characters.

Popular pastimes in medieval European culture - their evolution and functions - in the history of humankind we can identify those areas of activity which are related to leisure. Across centuries, in addition to what could be named ‘work’, the representatives of different cultures have been engaged in leisure pursuits. Some of them were invented in early Antiquity, whereas some others are of a significantly more recent origin. This lecture aims to focus on popular free time activities of the medieval man in Europe (c. AD 5th -15 th centuries). An attempt will be made to provide the listeners with the overview of those pastimes which medieval historians have managed to retrieve from extant sources and analyze on account of their social and cultural importance. 

A Short History of Polish Jews - the aim of the presentation is to bring the key concepts of Polish-Jewish culture as well as to explain the place of Jewish history in Polish historical narrative. The role and input of Jewish community into the establishment and functioning of the Polish state will be pointed out, crucial historical figures will be introduced and contemporary identity challenges explained. Those phenomena will be used as a framework of Polish culture and its contemporary references.

Prezentacja kierunku kulturoznawstwo - czym wyróżnia się kulturoznawstwo, jako interdyscyplinarne studia pośród innych kierunków humanistycznych? Jaka jest ogólna charakterystyka specjalizacji dostępnych na studiach licencjackich (medialna, antropologia i socjologia kultury, krytyka i animacja sztuki, teatrologia i filmoznawstwo, judaistyka) oraz magisterskich (zarządzanie w kulturze; wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesność, antropologia i etnologia)?

Niematerialne dziedzictwo kulturowe a rynek pracy - przybliżenie pojęcia niematerialnego dziedzictwa kulturowego i wyjaśnienie, dlaczego warto uczyć się o tym dziedzictwie, zgłębiać zagadnienia tradycji wsi i miast Polski i Słowiańszczyzny, i jakie to może przynieść korzyści społecznościom lokalnym i studentom w bliskiej i dalszej przyszłości.

Mamo, jeszcze jeden level! Dlaczego warto badać gry wideo? - groznawstwo, czyli interdyscyplinarna nauka zajmująca się badaniem gier, jest prężnie rozwijającą się dyscypliną badającą to medium między innymi z perspektywy socjologicznej, estetycznej, narratologicznej, kulturoznawczej czy psychologicznej, a ten wykład pozwoli Ci poznać najważniejsze i najbardziej interesujące wątki w tej dziedzinie nauki. Jeśli więc chcesz się dowiedzieć: czym jest Efekt Tetrisa, co ma wspólnego World of Warcraft i pandemia, jak Assasin’s Creed pomaga odbudować Katedrę Notre Dame oraz tego, że umiejętność grania może okazać się kluczowa w XXI w., to jest to wykład dla Ciebie! 

Language and Culture: together or apart? - Eskimosi mają cztery słowa oznaczające ‘śnieg’, Natywni Amerykanie jedno słowo oznaczające wszystkie obiekty latające, a w rdzennych językach australijskich są cztery różne słowa oznaczające ‘dźwięk’. Dla Anglików dżem (ang. jam) jest marmoladą (ang. marmalade) jeżeli był przygotowany na bazie pomarańczy. Warsztat obejmuje analizę wybranych słów-kluczy z różnych języków, które pokażą jak kultura może odzwierciedlać się w ich znaczeniu i jak różne mogą być znaczenia słów pozornie odpowiadających sobie w kilku językach.

Why is it good to read jokes? Comments on the polysemy in language - co mają wspólnego angielskie małże (mussels) z mięśniami (muscles)? Dlaczego prawy (right) to dobry (right)? Czy wiercenie (to bore) jest nudne (boring)? Dlaczego łapać (to grab) oznacza rozumieć (to understand)? Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję poznać odpowiedzi na te nurtujące pytania. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników ze zjawiskiem polisemii w języku, jako jedną z możliwych relacji pomiędzy znaczeniami słów. Spotkanie pozwoli także w sposób praktyczny analizować pochodzenie wyrażeń wieloznacznych na przykładzie krótkich, zabawnych form tekstowych (tzw. one-liner jokes).

Twoja mowa Cię zdradza, a czasem nagradza – czyli o roli akcentu w życiu codziennym, reklamie i filmie - prezentacja przybliża zagadnienie akcentu i jego roli w komunikacji interpersonalnej oraz medialnej. Akcent jest nierozerwalną częścią naszej tożsamości i, czy tego chcemy czy nie, ujawnia szereg informacji odnośnie naszego pochodzenia, rasy, wykształcenia czy statusu społeczno-ekonomicznego. Z uwagi na to, że akcent jest niejako „twarzą” języka, którym się posługujemy (czyli słychać go, jak tylko zaczniemy mówić), stanowi on część naszego wizerunku oraz jest ważnym kryterium, według którego nasi rozmówcy nas postrzegają, a nawet mogą na jego podstawie przypisywać nam pewne cechy charakteru (kompetencje, uczciwość, przyjazne nastawienie lub ich brak). Ponieważ akcent może wywoływać również pozytywne skojarzenia oraz stanowić swego rodzaju chwyt marketingowy, wykorzystuje się go w celu wzmocnienia przekazu w reklamach i to też pokażemy w tej prezentacji.

American Studies at UMCS - when you look at much of Polish-language social media, or even talk with friends, lots of conversations actually resemble those held on the other side of the Atlantic Ocean. Be it Super Bowl half-time show or the Oscar ceremony, the upcoming premieres of DC’s The Batman and Marvel’s Doctor Strange in the Multiverse of Madness, the latest most popular on Netflix, or the various holidays celebrated throughout the year: St. Valentine’s dates, Halloween parties, or even eating turkey on Thanksgiving. What is it that makes American popular culture icons and celebrations so appealing to the rest of the world, including Poland? Join me on March 21, 12pm, in trying to uncover the mystery of American culture’s (almost) universal appeal!

How not to get lost in translation? - warsztaty tłumaczeniowo-językowe, których celem będzie przybliżenie tajników pracy tłumacza. Co to jest dobre tłumaczenie? Jak przetłumaczyć nieprzetłumaczalne? Jakie są potencjalne pułapki i możliwe rozwiązania w pracy tłumacza? Jakie są przekleństwa tłumacza? Jakie są możliwości pracy po studiach jako tłumacz?

Emisja sztuki teatralnej pt. „Papa ist schwanger” w wykonaniu Koła Germanistów UMCS. Prezentacja kierunku „Germanistyka” - już na tym etapie uczniowie zainteresowani studiowaniem germanistyki zostaną zaktywizowani poprzez ćwiczenia leksykalne ściśle związane z treścią sztuki. Po wyemitowaniu spektaklu pracownicy Katedry Germanistyki przekażą uczestnikom najważniejsze informacje dotyczące kierunku. Poruszona zostanie wreszcie kwestia najbardziej interesująca przyszłych studentów, a mianowicie szanse zatrudnienia w ramach współpracy między Katedrą Germanistyki UMCS i firmami komercyjnymi (Concentrix, ABC Work, Dr Smile).

Jak czytać i tłumaczyć teksty z zakresu prawa i medycyny? – warsztaty translacyjne, podczas których przekazane zostaną informacje na temat istoty przekładu tekstów specjalistycznych, głównie z zakresu prawa i medycyny. Przedstawiona zostanie prezentacja multimedialna, w której prowadzący omówi najważniejsze zasady tłumaczenia tekstów specjalistycznych, związane z tym problemy praktyczne oraz pomocne techniki i strategie translacyjne. Wspólnie z prowadzącym uczniowie wykonają kilka ćwiczeń z zakresu praktyki przekładu. 

Podobieństwa w języku niemieckim i norweskim – warsztaty językowe rozpoczną się prezentacją multimedialną na temat języka niemieckiego i norweskiego. Będzie się ona koncentrowała na cechach wspólnych obydwu języków należących do grupy języków germańskich. Prezentacja będzie miała charakter aktywizujący uczestników i wzbogaci ich wiedzę na temat kultury norweskiej. Po jej zakończeniu odbędą się warsztaty translacyjne polegające na pracy z tekstem norweskim. 

Comic-Workshop – warsztaty językowe z komiksem w tle  - podczas spotkania przeanalizujemy na konkretnych przykładach specyficzne cechy medium komiksowego – onomatopeje, relacje tekstu i obrazu, elementy typograficzne, zwroty potoczne, wulgaryzmy i slang młodzieżowy. W drugiej części warsztatów przewidziane są ćwiczenia leksykalne z materiałami komiksowymi, samodzielne tworzenie krótkich historii komiksowych w języku niemieckim i prezentowanie ich na forum grupy.

The Ins and Outs of Conference Interpreting – krótka prezentacja i wykład poświęcony profesji tłumacza ustnego-konferencyjnego. Historia i teraźniejszość. Kuchnia zawodu, ciekawostki, anegdoty, zarobki. Sala mieści ok. 25 osób, kabiny 16 osób. W przypadku spotkania stacjonarnego: kilka ćwiczeń w kabinach tłumaczeniowych, które wykonują studenci studiów magisterskich lingwistyki stosowanej. 

Język rosyjski w grach i zabawach - warsztaty w języku rosyjskim będą poświęcone ciekawostkom kulturowym, gramatycznym i przekładoznawczym. Zaprezentowany materiał ma na celu wzbogacenie zasobu leksykalnego uczniów, a także doskonalenie sprawności językowych, takich jak rozumienie tekstu słuchanego i pisanego, selekcjonowanie informacji, umiejętność potwierdzania prawdziwości lub fałszywości stwierdzeń. Projekt ma na celu pokazanie uczniom szkół, że można uczyć się poprzez rozrywkę.Warsztaty połączone będą z konkursami i quizami. Poziom językowy: A2+. Sugerowana ilość uczestników: do 20 osób.

Pułapki oryginału: The traps of original texts: translation techniques in texts in the field of ecologyZajęcia skupiają się na praktycznym aspekcie procesu przekładu, mając na celu pokazanie początkującemu tłumaczowi jak należy podejść do angielskiego tekstu, aby optymalnie oddać jego treść i formę oraz jak rozwiązać rozmaite problemy techniczne, aby uniknąć najczęstszych błędów i pułapek. 

Co warto wiedzieć o ekwiwokacji? - w ramach wspólnych zajęć omówione zostanie pojęcie ekwiwokacji - błędu logiczno-językowego, który polega na nieuprawnionym wykorzystaniu różnych znaczeń jednego terminu w tym samym rozumowaniu. Podane zostaną typowe przykłady ekwiwokacji i opisane będzie jej znaczenie w codziennym posługiwaniu się językiem. Będziemy też analizować mniej znane przykłady ekwiwokacji, dzięki czemu uczestnicy warsztatu będą przygotowani do rozpoznawania tego zjawiska w języku. Warsztat będzie prowadzony w języku polskim i w języku angielskim.

Jak z gracza zmienić się w tłumacza, czyli przekład gier komputerowych dla początkujących - w ramach zajęć uczestnicy dowiedzą się, jak powstaje tłumaczenie gry komputerowej - jak wygląda tekst, który otrzymują tłumacze; jakie oprogramowanie jest wykorzystywane przy przygotowaniu przekładu; ile osób pracuje nad jedną grą; w jakich pracują warunkach oraz z jakimi mierzą się wyzwaniami. Słuchacze również dowiedzą się, jakie umiejętności powinny posiadać osoby, które chcą zająć się tłumaczeniem gier zawodowo. 

Tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne - sztuka tłumaczenia - w ramach warsztatu uczestnicy dowiedzą się, jakie są rodzaje tłumaczeń ustnych oraz jakie umiejętności tłumacz powinien posiadać, aby właściwie wykonywać swój zawód. Słuchacze poznają również istotę tłumaczeń ustnych w środowisku międzynarodowym i będą mieli możliwość sprawdzić swoje predyspozycje tłumaczeniowe. 

Głowa bez pamięci to twierdza bez garnizonu – trening pamięciowy w szkoleniu tłumaczy - pamięć jest jedną z kluczowych kompetencji w tłumaczeniu ustnym. Tłumacz bez pamięci to jak żołnierz bez karabinu, dlatego wszystkie szkoły kształcące przyszłych tłumaczy mają w swoim repertuarze zajęć tzw. trening pamięci, któremu adepci sztuki translatorskiej ochoczo się poddają. Nasze warsztaty oferują wersję mini takiego szkolenia czyli ćwiczenia wspierające rozwój pamięci bazujące na mnemotechnikach, sprytnych sposobach na zapamiętywanie.

Wielojęzyczność - jak skutecznie uczyć się kolejnych języków obcych - czy warto znać języki obce? Czy bycie osobą wielojęzyczną może nam przynieść korzyści? Na te pytania udzielam zdecydowanie odpowiedzi twierdzącej. A skoro dobrze jest znać wiele języków, to warto zastanowić się, jak wykorzystać posiadane zasoby w nauce kolejnego języka obcego.

Niezwykła podróż językowa na przykładzie NE Skandynawii (Półwysep Kolski) - celem zajęć jest przekazanie informacji o warunkach i sposobie życia ludów zamieszkujących obszar NE Skandynawii (Półwysep Kolski). Przedstawione zostaną aspekty geograficzne, klimatyczne oraz elementy dziedzictwa kulturowego. Omówione zostaną przykłady toponimów opartych o języki saamski, fiński oraz rosyjski. Zajęcia będą prowadzone w języku polskim i w języku rosyjskim.

Język portugalski: język jutra, w nauce i w pracy – celem spotkania jest przedstawienie oferty edukacyjnej kierunku Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskie oraz zapoznanie uczestników z informacjami na temat znaczenia języka portugalskiego na świecie: w jakich krajach ma status języka urzędowego, ilu ma użytkowników, na którym miejscu sytuuje się pośród innych języków europejskich, jakie jest jego znaczenie w stosunkach międzynarodowych i na rynku pracy. Przedstawione zostaną także informacje na temat stażów zagranicznych i możliwości realizacji studiów w Portugalii (w ramach programu Erasmus+) i w Brazylii. 

Rozmówki francuskie - prezentacja ukazuje w barwny sposób kilka podstawowych zwrotów oraz wybrane wyrażenia z języka potocznego. Zapraszamy zainteresowanych, już jako studentów, do stopniowego zgłębiania innych tajników języka francuskiego. Studia romanistyczne zapewniają naukę od podstaw.       

Kocham Francję - moje impresje - zapraszamy w niecodzienną podróż po Francji. Barwna prezentacja ukazuje migawki  składające  się na obraz tego pięknego kraju: architektura dawna i nowoczesna, pejzaże przykuwające oko, najsłynniejsze dzieła sztuki. Można poczuć zapach lawendowych pól Prowansji i „skosztować” kilku specjałów kuchni francuskiej.

Belgia to osobliwy kraj... - prezentacja ukazuje Belgię w niecodziennym świetle, jako osobliwy kraj. Zawiera odpowiedź na pytanie co kryje się pod ową osobliwością na którą składa się historia kraju, architektura, ciekawostki kulinarne, zamiłowanie de komiksów, diamentów i figurki pewnego intrygującego chłopca, który lubi się przebierać.

Polska i Włochy – wspólne symbole narodowe - prezentacja przedstawia „tajniki” symboli narodowych Włoch. Dlaczego w godle tego kraju widnieje koło zębate, gwiazda, gałązki pewnych drzew? Jaka jest symbolika kolorów włoskiej flagi? 

Erasmus w teorii i praktyce - prezentacja przygotowana przez Koordynatora Wydziałowego programu Erasmus – programu mobilności studenckiej. Ukazuje zasady i możliwości odbycia części studiów za granicą. Prezentację uzupełnia krótki film przedstawiający impresje studentów ze studiów w  zagranicznych ośrodkach.  

Spotkanie kandydatów ze studentami - spotkanie ze studentami romanistyki i italianistyki będzie okazją do uzyskania konkretnych odpowiedzi „z pierwszej ręki” . Studenci podzielą się swoimi doświadczeniami i wrażeniami, przedstawią obraz studenckiego życia.  

Pierwsza lekcja języka francuskiego - podstawowe wyrażenia/zwroty,  językowi przyjaciele nie zawsze przyjaźni, obecność języka francuskiego we współczesnej polszczyźnie, prawidłowa wymowa nazw własnych spotykanych na co dzień – marki samochodów, perfum, ubrań itp.

Rusycystyka. Zmień perspektywę - zainteresowani dowiedzą się, że warto zmienić perspektywę obieraną przez większość młodych ludzi i poznać język rosyjski jako język komunikacji międzynarodowej. Jednym z punktów wydarzenia jest przedstawienie oferty dydaktycznej kierunku wraz z omówieniem podstawowych treści programowych i zaprezentowaniem wykazu specjalności. W ramach wydarzenia zostaną przekazane także informacje na temat zasad rekrutacji oraz scharakteryzowana zostanie sylwetka absolwenta rusycystyki.

Rusycystyka okiem studenta - w cyklu prezentacji studenci przybliżą walory studiów rusycystycznych oraz wybrane przez siebie specjalności, podzielą się refleksjami nn temat korzyści płynących z członkostwa w kole naukowym, a także opowiedzą o zrealizowanych projektach. 

O języku i literaturze rosyjskiej ciekawie - wykłady otwarte poświęcone najbardziej aktualnym zagadnieniom z zakresu rusycystyki. Prelegenci – pracownicy naukowi kierunku rusycystyka – przybliżą niektóre, niezwykle interesujące, aspekty badań językoznawczych i literaturoznawczych. 

Fascynacja Słowiańszczyzną - w ramach wydarzenia wygłoszone będą referaty o tematyce slawistycznej poświęcone istotnym aspektom badań językoznawczych i literaturoznawczych. Prelegentami są pracownicy naukowi kierunku rusycystyka. 

 

Zapisy na Drzwi Otwarte 2022 - Wydział Filologiczny UMCS

Organizator Drzwi Otwartych UMCS 2022 informuje, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. W przypadku zainteresowania konkretnym tematem, prosimy o podanie liczby uczestników przy tytule wydarzenia na formularzu zgłoszeniowym.

Przekroczony termin zapisu na wydarzenie.