Wydział Chemii

Szanowni Państwo,

poniżej znajduje się program Drzwi Otwartych UMCS 2022 na Wydziale Chemii. Dokument dostępny jest do pobrania w formacie PDF oraz DOC.

Uprzejmie informujemy, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. Zainteresowanych konkretnym tematem, prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego dostępnego bezpośrednio pod programem wydziałowym.

 

 

Pokazy chemiczne - program obejmuje doświadczenia chemiczne o różnym stopniu trudności. Zarówno takie, które wykonywane są z udziałem ochotników z widowni, jak i takie, które trudno powtórzyć w warunkach szkolnych. U nas nie tylko zobaczysz, ale również poczujesz i usłyszysz efekty reakcji chemicznych.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 76 osób.

Pokazy z chemii nieorganicznej, czyli to, co w chemii najciekawsze - zajęcia mają za zadanie utwierdzić przyszłych kandydatów na studia, że chemia jest bardzo ciekawa i obecna w życiu każdego człowieka. Tematyka pokazów jest tak dobrana, by każdy z uczestników mógł znaleźć tu coś dla siebie. Prezentowane będą efektowne doświadczenia (kolorowe probówki, pasta dla słonia, babka cukrowa i chemiczna herbata, chemiczny ogród) oraz zagadnienia dotyczące analizy jakościowej wybranych jonów nieorganicznych (spektralna emisyjna analiza jakościowa - barwienie płomienia palnika gazowego przez lotne związki litu, sodu, potasu, wapnia, baru i strontu; analiza mikrokrystaloskopowa). Uczestnicy pokazu będą mogli zaznajomić się z zagadnieniami dotyczącymi strącania soli związków trudno rozpuszczalnych i reakcjami tworzenia kompleksów (otrzymywanie związków trudno rozpuszczalnych, badanie zależności rozpuszczalności wybranych soli od temperatury, kolejnością strącania osadów, otrzymywaniem wybranych związków kompleksowych oraz badaniem ich trwałości). Podczas trwania warsztatów każdy uczestnik będzie miał możliwość wykonania samodzielnie prostych doświadczeń chemicznych.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 15 osób w grupie.

Świat kompleksów, czyli o tym, kto przytula się do metali - w trakcie warsztatów uczniowie będą mieli możliwość samodzielnego wykonywania reakcji chemicznych, których produktami będą związki kompleksowe (związki koordynacyjne). Jony metali, wiążąc się z różnymi cząsteczkami poprzez wiązania koordynacyjne, tworzą związki chemiczne, które wykazują pełną gamę barw i zróżnicowane właściwości fizykochemiczne.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 20 osób w grupie.

Zobaczyć atomy - podczas pokazu zaprezentujemy eksperyment dyfrakcyjny oraz pokażemy Ci, w jaki sposób za pomocą dyfrakcji promieni Rentgena można odtworzyć strukturę wewnętrzną dowolnego kryształu, czyli układu periodycznego. Podczas spotkania z dyfrakcją będziesz mógł zobaczyć na żywo, jak współcześnie wygląda proces wyznaczania struktury nieznanych związków organicznych na podstawie kryształów o promieniu nie większym niż 1/10 mm.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 12 osób w grupie.

Fraktale, kryształy i tesselacje – związki chemii ze sztuką, geometrią i rękodziełem - ażurowe nanomateriały stabilizowane przez odwracalne wiązania chemiczne są nie tylko piękne, ale mogą w przyszłości znaleźć praktyczne zastosowanie jako selektywne sita molekularne, adsorbenty i powłoki ochronne. 
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 24 osoby w grupie.

Otrzymywanie kosmetyków naturalnych - podczas warsztatów dowiesz się, w jaki sposób wykonać kosmetyki na bazie naturalnych nierafinowanych olejów roślinnych. Nauczysz się również, jak wykonać macerat owocowy z zastosowaniem rzepakowego oleju tłoczonego na zimno. Otrzymane maceraty wzbogacone zostaną innymi olejami, np. olejem krokoszowym lub olejem ze słodkich migdałów. 
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 6 osób.

Blaski i cienie promieniotwórczości - na spotkaniu uczestnicy zapoznają się z podstawowymi informacjami na temat promieniotwórczości. Ponadto zobaczą, jak wyglądają zamknięte źródła promieniotwórcze, a także praca z nimi. Część doświadczalna obejmować będzie pokaz możliwości detekcji promieniowania jonizującego (alfa, beta, gamma) pochodzącego zarówno ze źródeł wykorzystywanych do prac badawczych, jak również z przedmiotów znajdujących się w naszym otoczeniu.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 6 osób w grupie.

Co siedzi w „energetyku” - w Polsce najczęściej i najchętniej używane są różnego rodzaju suplementy ergogeniczne, czyli tak zwane napoje energetyczne. Celem ćwiczenia jest określeniem przy wykorzystaniu chromatografii cieczowej sprzężonej ze spektrometrią mas, ich głównej substancji czynnej – kofeiny.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 7 osób w grupie.

W poszukiwaniu ksenobiotyków we krwi, czyli co płynie w naszych żyłach - w ramach prowadzonych ćwiczeń zostaną omówione współczesne metody badania ksenobiotyków w materiale biologicznym, a także zaprezentowane zostaną możliwości układu GC-MS/MS w ramach tego zagadnienia.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 7 osób w grupie.

Jak ściśle nauka łączy się ze sztuką? Japońska technika malowania na wodzie - warsztaty będą miały formę spotkania z japońską techniką sumi-nagashi. Jej tajniki wykorzystuje się w laboratorium chemicznym do tworzenia modelowych błon biologicznych o specjalistycznym zastosowaniu w nanotechnologii, farmacji i medycynie. Uczestnicy samodzielnie wykreują fantazyjne wzory, a zwieńczeniem dzieła będzie ich przeniesienie z powierzchni wody na kartkę papieru. 
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 8 osób w grupie.

Tablica Mendelejewa na talerzu – czy wiesz, co jesz? - zacznij uważnie czytać etykiety umieszczone przez producenta na produktach spożywczych. Pamiętaj – im mniej składników, tym produkt został mniej przetworzony i jest zdrowszy. Odrzuć trucizny, zatrzymaj zdrowie i wybieraj produkty świadomie!
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 26 osób w grupie.

Zwilżalność materiałów – pozytywne i negatywne aspekty zjawiska - ogólnie zwilżalność możemy opisać jako pewną właściwość materiałów, która wpływa na jego zachowanie wobec różnych cieczy. W wielu procesach w przyrodzie zwilżalność powierzchni przez wodę i różnego rodzaju roztwory wodne nie jest zjawiskiem pożądanym. Z drugiej jednak strony w życiu codziennym trudno wyobrazić sobie nasze funkcjonowanie bez dobrej zwilżalności większości powierzchni, co przejawia się w procesach mycia, prania, czyszczenia, malowania czy drukowania. Przyjrzyjmy się zatem temu, co nas otacza i spróbujmy przyjrzeć się temu oczami chemika.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 12 osób w grupie.

Kurs Akademii Miareczkowania - program warsztatów obejmuje kilka etapów. We wstępnej części uczniowie zapoznają się z wybranymi wskaźnikami alkacymetrycznymi, które wykazują zróżnicowane zabarwienie w roztworach o różnym pH. W kolejnej części warsztatów uczniowie oznaczają zawartość kwasu octowego w próbce, którą otrzymali do analizy. W podsumowaniu uczniowie wykreślają krzywą miareczkowania dowolnego kwasu określoną zasadą na podstawie wyliczanych punktów na krzywej. 
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 12 osób w grupie.

Woda twarda czy miękka? – miareczkowanie kompleksometryczne - celem warsztatów jest poznanie różnych rodzajów twardości wody, sposobów jej usuwania oraz określania. Uczestnicy będą mogli wykonać oznaczenie twardości wody ogólnej w różnych próbkach naturalnych (takich jak: woda kranowa, przegotowana, przefiltrowana, studzienna i mineralna) metodą miareczkowania kompleksometrycznego. 
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 18 osób w grupie.

Przemysł waży, mierzy, kontroluje, przemysł nigdy się nie psuje. Bliżej technologii chemicznej - wizyta w pracowniach Katedry Technologii Chemicznej odkryje wszelkie tajemnice dotyczące podstawowych operacji oraz procesów jednostkowych przemysłu chemicznego, takich jak: filtracja, fluidyzacja, absorpcja czy wymiana ciepła. Będziesz miał również szansę zapoznania się ze zjawiskiem katalizy oraz jej praktycznym wykorzystaniem w procesach chemicznych, na przykład do produkcji wodoru czy przetwarzania ditlenku węgla.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 30 osób w grupie.

Poczuj, czym pachnie chemia! - w trakcie zajęć uczniowie będą mieli okazję poznać aromatyczne zapachy, które towarzyszą człowiekowi każdego dnia. Dowiedzą się również, czym są estry organiczne, a także samodzielnie przeprowadzą syntezę aromatycznego estru. Uczniowie będą pracować w parach lub grupach i – z pomocą prowadzącego – wykonają syntezę organiczną.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 16 osób w grupie.

Reakcje charakterystyczne związków organicznych w praktyce - intryguje Cię chemia organiczna? Chcesz spróbować swoich sił jako analityk chemiczny? Możesz do nas przyjść i własnoręcznie wykonać ciekawe reakcje organiczne!
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 8 osób w grupie.

Kolorowo i wybuchowo z „Alkahestem”  - warsztaty chemiczne, w ramach których zabierzemy Cię do niezwykłej krainy kolorów. Razem z nami będziesz miał możliwość w bezpieczny sposób przeprowadzić niektóre doświadczenia chemiczne oraz wziąć bierny udział w części pokazowej organizowanej przez Koło Naukowe Alkahest.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 15 osób w grupie.

Chemia – nie taka nudna i trudna. Warsztaty z preparatyki kosmetyków - warsztaty, w czasie których będziesz mógł przekonać się, że chemia to nie tylko skomplikowane równania reakcji chemicznych. Każdy uczestnik będzie miał możliwość zrobienia własnego kosmetyku, dostosowanego zapachem, kolorem i konsystencją do swoich preferencji.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 20 osób w grupie.

Rozwiąż zagadkę tajemniczego morderstwa - w ramach warsztatów zabierzemy Cię w świat techniki kryminalistycznej. Wzorując się na praktykach profesjonalnych biur, pracować będziemy w małych, kameralnych grupach. Krok po kroku odnajdziesz niewidoczne gołym okiem odciski palców przestępcy, znajdując się w miejscu zbrodni. 
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 12 osób w grupie.

Identyfikacja bursztynów i kamieni szlachetnych - najtańszym i skutecznym sposobem identyfikacji wyrobów jubilerskich jest spektroskopia FTIR z wykorzystaniem techniki ATR. Na podstawie analizy widm FTIR-ATR możliwe jest odróżnienie bursztynu bałtyckiego od kopali oraz imitacji bursztynu z żywic syntetycznych.
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 5 osób w grupie.

Prezentacja najnowocześniejszej aparatury badawczej - aparatura badawcza stanowiąca wyposażenie Laboratorium Analitycznego, przeznaczona do badań właściwości nanomateriałów i materiałów, należy do najnowocześniejszych na świecie. W bardzo dużym stopniu jest unikatowa w skali kraju, a w regionie Polski Wschodniej są to jedyne tego typu urządzenia. 
Na zajęcia obowiązuje limit: maksymalnie 5 osób w grupie.

 

Zapisy na Drzwi Otwarte 2022 - Wydział Chemii

Organizator Drzwi Otwartych UMCS 2022 informuje, że ze względu na aktualną sytuację epidemiczną na poszczególne wydarzenia obowiązują limity miejsc. W przypadku zainteresowania konkretnym tematem, prosimy o podanie liczby uczestników przy tytule wydarzenia na formularzu zgłoszeniowym.

Przekroczony termin zapisu na wydarzenie.