Wydarzenia cykliczne (oferta współpracy)

Instytut Historii realizuje program współpracy ze Szkołami Partnerskimi, w ramach którego oferuje możliwość udziału w wykładach, warsztatach i spotkaniach organizowanych w Instytucie, przygotowuje wykłady dla grup uczniowskich z tematów ustalonych z nauczycielami klas maturalnych oraz prowadzi współpracę w ramach szeroko rozumianej działalności popularyzującej naukę z udziałem pracowników Instytutu i studenckich kół zainteresowań.

Nauczycieli zainteresowanych współpracą prosimy o nawiązanie kontaktu z Koordynatorem ds. współpracy ze szkołami stowarzyszonymi z IH UMCS - dr. hab. Mariuszem Auszem m.ausz@poczta.umcs.lublin.pl.

Zapraszamy także do śledzenia informacji o działalności  Instytutu na stronach internetowych:

www.historia.umcs.pl

https://web.facebook.com/IHUMCS/

oraz na kanale telewizyjnym IH UMCS (YouTube)


UWAGA! W bieżącym roku akademickim Instytut Historii serdecznie zaprasza do udziału w konkursie „Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej” organizowanym z w ramach obchodów 150-lecia urodzin Patronki Uczelni.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.  Dla laureatów konkursu przewidziane są atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Wszystkie informacje o harmonogramie i terminach konkursu oraz Regulamin dostępne są na stronie internetowej Konkursu Ścieżkami życia Marii Curie-Skłodowskiej