Wydarzenia cykliczne (oferta współpracy)

Spotkania na Uniwersytecie

21 marca 2014
W ramach Dnia Otwartych Drzwi UMCS dr Rafał Szczerbakiewicz wygłosił wykład „Science-fiction i fantasy wobec nowoczesności i ponowoczesności”. Uczniowie szkół partnerskich wzięli udział w warsztatach, pokazach i prezentacjach przeprowadzonych przez pracowników naukowych oraz studenckie koła naukowe działające w Instytucie Filologii Polskiej (Studenckie Koło Naukowe Polonistów, Studenckie Koło Naukowe Medioznawców, Studenckie Koło Naukowe Etnolingwistów, Studenckie Koło Naukowe Młodych Dydaktyków, Studenckie Koło Artystyczno-Naukowe Teatrologów SKANT, Sekcję Polonistyczną Koła Naukowego Doktorantów WH UMCS i redakcję pisma „Acta Humana”).

15 marca 2013 - DRZWI OTWARTE: Kształcenie na UMCS – między teorią a praktyką
Mimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, która sparaliżowała drogi w województwie lubelskim, na spotkania z naszymi wykładowcami dotarło prawie dwustu Gości. Inauguracyjny wykład, zatytułowany „O poetyce Leśmiana” wygłosił Pan dr Bogusław Grodzki. Później uczniowie wraz z nauczycielami, podzieleni na mniejsze grupy, brali udział w warsztatach i prezentacjach. Szczególnym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty prowadzone przez Panią dr Beatę Jarosz, zatytułowane: „Warsztaty dziennikarskie dla maturzystów”. Ponadto zaproszeni Goście mogli uczestniczyć w zajęciach praktycznych prowadzonych przez członków studenckich kół naukowych: Koła Naukowego Etnolingwistów, Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Teatrologów oraz Studenckiego Koła Naukowego Medioznawców IFP UMCS W tym samym czasie (wymiennie) uczniowie i nauczyciele mogli obejrzeć prezentacje, dotyczące różnych aspektów studiów polonistycznych. Pani dr hab. Iwona Morawska poprowadziła dwa wykłady zatytułowane: „Wybory maturzysty – zasady rekrutacji, oferty stypendialne” oraz: „Oferta na miarę – specjalizacje, wymiany międzynarodowe, praktyki i staże”. Zespół redakcyjny kwartalnika literackiego „Akcent”, reprezentowany przez Pana dra Bogusława Wróblewskiego, Panią dr Anetę Wysocką, Panią dr Ewę Dunaj, Pana mgra Jarosława Wacha, Pana mgra Łukasza Janickiego, przygotował prezentację poświęconą pisarzom związanym z polonistyką UMCS, natomiast Pani mgr Milena Zgierska – reprezentująca redakcję czasopisma „Acta Humana” – wystąpiła z prezentacją multimedialną (opracowaną przy współpracy z Sekcją Polonistyczną Koła Naukowego Doktorantów Wydziału Humanistycznego) na temat badań naukowych, stanowiących przedmiot zainteresowania lubelskiej polonistyki

16 grudnia 2013 - "Lublin – miasto mediów”
Kilkuset Gości ze szkół partnerskich zaprosiliśmy na gorący panel dyskusyjny „Rola informacji i komentarza we współczesnych mediach” z udziałem: Wiceprezydent Lublina Katarzyny Mieczkowskiej-Czerniak, Prorektor UMCS prof. Urszuli Bobryk, Prezesa Radia Lublin Andrzeja Szwabe, red. Naczelnej Radia Centrum Małgorzaty Piaseckiej, red. Naczelnej ITVL (Telewizja Internetowa Lublin) Magdaleny Gorostizy. Wykład dla uczniów na temat komentarza i informacji przygotowała prof. dr hab. Maria Wojtak. Po krótkiej przerwie Goście zostali podzieleni na mniejsze grupy i udali się na warsztaty w Inkubatorze Medialnym UMCS z: telewizyjnym dziennikarzem sportowym Tomaszem Jasiną, z ekipą programu telewizyjnego TVP Lublin „Między sejmem a sejmikiem”, ze specjalistą montażu telewizyjnego TVP Lublin Tadeuszem Sosnowskim, z zastępcą red. nacz. ITV Lublin Katarzyną Krupką, z redaktorami. „Radia Lublin” Czesławą Borowik i Moniką Hemperek oraz z red. lubelskiej „Gazety Wyborczej” Michałem Pielakiem . Inne grupy zwiedzały obiekty Radia Lublin oraz TVP Lublin.

10 grudnia 2012 - „Polonista w świecie kultury”
Wykład poświęcony Awangardzie w literaturze i kulturze wygłosił dr Aleksander Wójtowicz. Na spotkanie zaproszeni zostali animatorzy z Warsztatów Kultury: Rafał „Koza” Koziński i Grzegorz Kondrasiuk. Niezwykłą oprawę artystyczną zapewniła lubelska grupa teatralna No Potatoes. Warsztaty dla młodzieży poświęcone animacji kultury poprowadzone zostały przez pracowników Warsztatów Kultury, pracowników Ośrodka Brama Grodzka, aktorów Teatru Tańca i Teatru NN, członków Fundacji Teatrikon i studentów IFP UMCS.

16 marca 2012
Przygotowany specjalnie dla młodzieży licealnej wykład pt. „Dramat romantyczny: zagadki interpretacyjne „Nie-Boskiej komedii" Zygmunta Krasińskiego” wygłosili dr hab. Arkadiusz Bagłajewski i dr Katarzyna Puzio. Po wysłuchaniu wykładu Goście uczestniczyli w warsztatach i pokazach przygotowanych przez Studenckie Koła Naukowe. Po części naukowo-dydaktycznej Uczniowie Szkół Partnerskich mogli obejrzeć występy lubelskich kabaretów - Smile i Kabaretu Młodych Panów, które odbyły się w ACK „Chatka Żaka’.

22 listopada 2011
Wykład poświęcony Panoramie Teatralnej Lublina wygłosił dr Jarosław Cymerman. Na spotkanie zaproszonych zostało wielu znakomitych gości (reżyserów, aktorów i pracowników teatralnych). Oprawę artystyczną zapewniła lubelska grupa teatralna Scena Prapremier lnVitro, która zagrała na scenie ACK „Chatka Żaka” spektakl „Zły” w reżyserii Łukasza Witta-Michałowskiego. Po przedstawieniu odbyły się warsztaty dla młodzieży (elementy IMPRO, inscenizacje itp.), podczas których aktorzy, pracownicy teatralni i studenci IFP UMCS w praktyce odsłaniali arkana magicznego świata teatru.

11 marca 2011
Goście uczestniczyli w wykładzie pt. „Przewodnik po kulturze baroku”, przygotowanym przez dra hab. Dariusza Chemperka. W ramach warsztatów Uczniowie mogli wziąć udział w prowadzonym przez Studenckie Koło Naukowo-Artystyczne Teatrologów performatywnym czytaniu dramatu Doroty Masłowskiej „Między nami dobrze jest”, w warsztatach etnolingwistycznych, których gospodarzami byli studenci z Studenckiego Koła Naukowego etnolingwistów, lub też zapoznać się z warsztatem pracy dziennikarza prasowego.

10 stycznia 2011
W ramach spotkania Goście wysłuchali wykładu prof. dra hab. Ryszarda Tokarskiego pt. „Manipulacja w języku” oraz wzięli udział w warsztatach naukowych, poprowadzonych przez: dra hab. Dariusza Trześniowskiego, dra Rafała Szczerbakiewicza, dra Aleksandra Wojtowicza i Studenckie Koła Naukowe. Spotkanie uświetniły pokazy lubelskiej formacji tanecznej Underground Dance Studio (finalistów ogólnopolskiej edycji programu „Mam talent”) oraz prezentacje, poświęcone historii tańca. Pokazy odbyły się w ACK „Chatka Żaka".

19 marca 2010
Po spotkaniu z Przedstawicielami Władz UMCS, Wydziału Humanistycznego i Dyrekcją IFP Goście wysłuchali wykładu „Filologia polska: współczesność, scenariusze przyszłości, projekty kształcenia” oraz wzięli udział w warsztatach tematycznych, przygotowanych przez Studenckie Koła Naukowe oraz redakcje czasopism „Akcent” i „Kresy”.

8 stycznia 2010
Dla szkół partnerskich przygotowano wykład prof. dra hab. Jerzego Bartmińskiego „Kolędy lubelskie i ich współczesne aranżacje na tle słowiańskim” z udziałem Joszko Brody oraz zespołów Dzieci z Brodą i Orkiestra św. Mikołaja, a także wykład prof. dr hab. Anny Pajdzińskiej „Wiersz-złożony sens”. Warsztaty poprowadzili Wykładowcy i Współpracownicy IFP UMCS oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Etnolingwistów

9 czerwca 2009 - uroczysta inauguracja Programu.
Po uroczystym powitaniu Gości przez Rektora UMCS oraz Dziekanów Wydziału Humanistycznego, Dyrekcję IFP UMCS oraz Organizatorów spotkania Goście wysłuchali wykładów dra hab. Dariusza Trześniowskiego .Wesele” Stanisława Wyspiańskiego oraz dra Pawła Nowaka „Alfabet komunikacji”.

Studenckie konferencje naukowe
Miasto w sztuce, sztuka w mieście, 10-11 kwietnia 2014, http://vertigoumcs.wordpress.com/miasto-w-sztuce-sztuka-w-miescie-konferencja/