Spotkanie podsumowujące działalność Instytutu Filologii Słowiańskiej

Na mocy nowej ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce od roku akademickiego 2019/2020 zmianie uległa struktura Wydziału Humanistycznego UMCS. W związku ze zmianami 30 września odbyło się ostatnie spotkanie podsumowujące działalność Instytutu Filologii Słowiańskiej, który z dniem 1 października br. przekształcono w dwie katedry – Katedrę Językoznawstwa Słowiańskiego i Katedrę Literaturoznawstwa Słowiańskiego – funkcjonujące w ramach nowego Instytutu Neofilologii. Spotkanie rozpoczęto od uczczenia minutą ciszy śp. Profesora Stefana Warchoła, emerytowanego pracownika Instytutu Filologii Słowiańskiej, cenionego naukowca i dydaktyka, twórcę slawistyki lubelskiej. Drogę zawodową Profesora Stefana Warchoła przypomniał p. prof. dr hab. Feliks Czyżewski, który jako pierwszy doktoryzował się pod kierunkiem tego uznanego slawisty. Prof. Feliks Czyżewski poinformował też społeczność Instytutu o uhonorowaniu Profesora Stefana Warchoła przez Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego dyplomem uznania za wielkie zasługi i osiągnięcia na polu nauki. Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. dr hab. Siergiej Kowalow podsumował ostatnie dwa lata funkcjonowania Instytutu. Spotkanie było zarazem okazją do wzajemnych podziękowań za współpracę. Społeczność Instytutu Filologii Słowiańskiej złożyła serdeczne podziękowania m.in. p. Iwonie Tsanev, wieloletniemu i cenionemu pracownikowi sekretariatu IFS. Od nowego roku akademickiego obowiązki dyrektora Instytutu Neofilologii przejęła p. dr hab. Renata Bizek-Tatara, prof. UMCS. Funkcje kierowników katedr słowiańskich powierzono p. prof. dr hab. Romanowi Lewickiemu (Katedra Językoznawstwa Słowiańskiego) oraz p. prof. dr hab. Siergiejowi Kowalowowi (Katedra Literaturoznawstwa Słowiańskiego). Warto przypomnieć, że obecny Instytut Filologii Słowiańskiej powstał w 1992 r. na bazie istniejącego od 1972 r. Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej. W 2013 r. obchodzono 50-lecie rusycystyki na UMCS, zaś w 2017 r. 25-lecie filologii ukraińskiej.
Społeczność Instytutu Filologii Słowiańskiej składa w tym miejscu serdeczne podziękowania p. mgr Jarosławowi Wojtaszce, wieloletniemu redaktorowi oficjalnej strony Instytutu Filologii Słowiańskiej na serwerze UMCS oraz redaktorowi fanpage’a Instytutu na Facebooku, za ogromny wkład w promocję Instytutu Filologii Słowiańskiej, czuwanie nad sprawnym przepływem informacji promocyjnej, naukowej, dydaktycznej oraz stałe wspieranie działalności koordynatorów oraz Zespołów ds. promocji i ds. współpracy z otoczeniem.

[tekst i foto: dr Ewa Białek, koordynator ds. promocji IFS w latach 2013-2017, koordynator Zespołu ds. promocji w latach 2017-2019]

    Wydarzenia - 2019

    Data dodania
    3 października 2019