Medale dla pracowników Instytutu

25 października br. odbyło się uroczyste spotkanie Lubelskiego Oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i Stowarzyszenia Polska – Wschód z udziałem Prezydenta Miasta Lublin, dr. Krzysztofa Żuka. Podczas spotkania nagrodzono zasłużonych dla miasta lubelskich naukowców. Medale Unii Lubelskiej otrzymali: prof. dr hab. Jan Orłowski, literaturoznawca z Instytutu Filologii Słowiańskiej, prof. dr hab. Feliks Czyżewski, językoznawca z Instytutu Filologii Słowiańskiej, oraz dr hab. Marek Olejnik, językoznawca z Instytutu Neofilologii. Medal Unii Lubelskiej przyznano w roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej w uznaniu za bogaty dorobek twórczy i naukowy oraz zasługi na rzecz lubelskiego środowiska literackiego z podziękowaniem za podejmowanie licznych przedsięwzięć służących upowszechnianiu kultury wśród mieszkańców Lublina.

    Wydarzenia - 2019

    Data dodania
    31 października 2019