Medal Mickiewicz-Puszkin dla pracowników Uniwersytetu

18 czerwca br. w Domu Kultury LSM odbyło się spotkanie przedstawicieli środowisk naukowych, literackich i kulturalnych Lubelszczyzny inaugurujące XIX Międzynarodową Sesję Historycznoliteracką Nasi Sąsiedzi: Ukraina i Białoruś. W cyklicznych spotkaniach uczestniczą literaci, publicyści, redaktorzy, tłumacze oraz naukowcy m.in. z Polski, Białorusi, Bułgarii, Rosji, Serbii, Słowacji, Ukrainy. Organizatorami tegorocznej sesji są: Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie, Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS, Wydawnictwo „Polihymnia”, Fundacja „Willa Polonia” oraz Stowarzyszenie Polska – Wschód Oddział w Lublinie. (...)

W pierwszej części spotkania odbyło się uroczyste wręczenie odznaczeń dla lubelskich naukowców, działaczy kulturalnych i literackich za zaangażowanie w działalność na rzecz zbliżenia między Polską a krajami sąsiednimi. Stowarzyszenie Polska – Wschód wspiera kulturę polską za wschodnią granicą oraz popularyzuje kulturę i języki naszych wschodnich sąsiadów w Polsce, integruje ludzi nauki, działaczy społecznych i kulturalnych z kilku krajów. Wyrazem docenienia na polu współpracy międzynarodowej jest przyznawany przez Stowarzyszenie medal Mickiewicz – Puszkin. W tym roku tym prestiżowym odznaczeniem uhonorowano trzech pracowników Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS – dr Ewę Białek, językoznawcę z Zakładu Języka Rosyjskiego, koordynatora ds. promocji IFS w latach 2013–2019, dr hab. Joannę Tarkowską, prof. UMCS, literaturoznawcę z Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej, przewodniczącą Zespołu ds. promocji w latach 2009–2011, a także dr hab. Agnieszkę Dudek-Szumigaj, językoznawcę z Zakładu Filologii Ukraińskiej, zaangażowaną w liczne transgraniczne projekty badawcze. 

Pełna relacja na stronie "Wiadomości Uniwersyteckich"

    Wydarzenia - 2019

    Data dodania
    1 lipca 2019