Spotkanie Świąteczno-Noworoczne kół naukowych

26 stycznia br. w Instytucie Filologii Słowiańskiej odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne mające na celu integrację środowiska studentów i pracowników IFS oraz popularyzację tradycji krajów słowiańskich. Wydarzenie, którego inicjatorem jest dyrektor IFS prof. Siergiej Kowalow, zorganizowały trzy koła: Studenckie Koło Naukowe Rusycystów, Koło Naukowe Studentów Bułgarystów i Koło Naukowe Ukrainistów. Koncepcję przedsięwzięcia opracował zespół w składzie: koordynator studenckiego ruchu naukowego IFS dr Mateusz Jastrzębski, opiekunowie kół: dr Ewa Białek, dr Kamen Rikev, mgr Anna Mikiciuk oraz dr Natalia Rusiecka.
W programie znalazł się cykl prezentacji świąteczno-noworocznych przygotowanych przez poszczególne koła naukowe oraz konkurs piosenek i kolęd. W roli prowadzących wystąpiły studentki Joanna Pyjor (SKNR) i Anna Tymiec (KNU). Podczas pierwszej części programu członkowie kół przybliżyli wszystkim zwyczaje i tradycje świąteczne czterech krajów słowiańskich. Studentki rusycystyki, Wiktoria Łukasiewicz i Natalia Jabłońska, przygotowały prezentację pt. „Tradycje i zwyczaje świętowania Narodzenia Pańskiego i Nowego Roku w Rosji” (aut. części zdjęć: Ewelina Szuba). Następnie bułgarskie tradycje bożonarodzeniowe „С бъдник или без бъдник?” omówiły studentki bałkanistyki Agnieszka Chmielowiec i Justyna Fąfara. Tradycje świąteczne na Białorusi zreferowała Palina Miraniuk, studentka rusycystyki z grupy białorutenistycznej. Na koniec Olga Pawlyk, studentka ukrainistyki, przedstawiła prezentację pt. „Ukraina kolęduje”. W niezwykle ciekawych wystąpieniach pokazano różnorodność tradycji i zwyczajów świąteczno-noworocznych w krajach słowiańskich.
Kolejną częścią spotkania był konkurs piosenek i kolęd w wykonaniu członków kół. W programie znalazły się następujące występy: Koło Naukowe Ukrainistów przygotowało kolędę „Вставайте, вставайте” (wyk. Anna Tymiec, Michał Szachmat) i „Небо і Земля” (wyk. Chór Koła Naukowego Ukrainistów), Chór „Bałkanistka” działający przy Kole Naukowym Studentów Bułgarystów pod kierownictwem dr Dimki Savovej zaprezentował dwie zimowe piosenki: „Зимна песничка” i „Снежинки”. Studenckie Koło Naukowe Rusycystów reprezentowała solistka Małgorzata Obara, która zaśpiewała kolędę „Тихая ночь”, zaś studenci rusycystyki z grupy białorutenistycznej wystąpili z piosenką „Вожык” i kolędą „Саўка ды Грышка” (przygotowanie: dr Agnieszka Goral). Po zakończeniu części konkursowej wspólnie zaśpiewano kolędę „Cicha noc” w różnych językach słowiańskich. Po obradach jury pod przewodnictwem prof. dra hab. Siergieja Kowalowa (członkowie jury: prof. dr hab. Ihor Nabytovych, dr Mateusz Jastrzębski i dr Małgorzata Ułanek) ogłosiło wyniki konkursu. Oto zwycięzcy: I miejsce − Koło Naukowe Ukrainistów, II miejsce − Małgorzata Obara z SKNR, III miejsce – Chór „Bałkanistka”, wyróżnienie przypadło w udziale studentom z grupy białorutenistycznej. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy dodatkowo słodkie upominki.
Całe spotkanie upłynęło w miłej, świątecznej atmosferze i przyczyniło się do nawiązania bliższych kontaktów między studentami poszczególnych kierunków IFS. Może to w przyszłości zaowocować realizacją przez koła wspólnych inicjatyw zarówno naukowych, jak i kulturalnych.

[tekst: A. Mikiciuk, red. E. Białek, fot. A. Drela, SKNR]

 

    Wydarzenia - 2018

    Data dodania
    2 lutego 2018