VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny z języka rosyjskiego

26 kwietnia 2017 roku w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju odbył się VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny dla uczniów gimnazjum z naszego powiatu.
Patronat naukowy nad konkursem objął Instytut Filologii Słowiańskej UMCS w Lublinie.
Zmagania konkursowe rozpoczęły się o godz. 10-tej w czytelni. Uczestników serdecznie przywitała Pani Dyrektor Jolanta Rycyk i przewodnicząca jury Pani dr Katarzyna Oszust - Polak – pracownik naukowy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS
w Lublinie.
W konkursie wzięło udział 13 gimnazjalistów. Uczniowie zmierzyli się z dyktandem i zadaniami sprawdzającymi znajomość gramatyki i ortografii rosyjskiej przygotowanymi przez Panią Magister Małgorzatę Nakonieczną – pracownika Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS. W oczekiwaniu na wyniki, uczestnicy konkursu wzięli udział w warsztatach z języka rosyjskiego prowadzonych przez studentów filologii rosyjskiej i rusycystyki UMCS w Lublinie. Gimnazjaliści byli bardzo zainteresowani warsztatami i aktywnie w nich uczestniczyli. Uczniom bardzo się spodobały zadania i konkursy, w szczególności konkurs muzyczny. Po warsztatach przewodnicząca jury Pani dr Katarzyna Oszust-Polak ogłosiła wyniki
i wręczyła nagrody zwycięzcom konkursu, a wszystkim uczestnikom i ich opiekunom dyplomy.

Laureatami konkursu zostali:
I miejsce – Adrianna Różańska z Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Aleksandrowie (opiekun: p. Paulina Nizio)
II miejsce – Marlena Świerzak z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju (opiekun: p. Barbara Borowy)
III miejsce ex aequo - Magdalena Kowal i Katarzyna Borowy z Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju (opiekun: p. Barbara Borowy)

Wyróżnienia otrzymały:
Martyna Koman i Agata Wójcik – uczennice Powiatowego Gimnazjum w Biłgoraju (opiekun: p. Barbara Borowy)

Serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów!

[tekst i foto: Dorota Marczak, Nauczyciel języka rosyjskiego]

    Wydarzenia - 2017

    Data dodania
    10 maja 2017