„Strona dla Profesora Łesiowa”

Czy można było zignorować jedyną w swoim rodzaju okazję okazania wdzięczności i szacunku komuś, komu zawdzięczamy możliwość rozwijania swoich ukrainoznawczych zainteresowań? Nie! To byłby niewybaczalny błąd! Chociaż sceptyków nie brakowało, to na przekór tym głosom udało się przeprowadzić akcję pt. „Strona dla Profesora Łesiowa”, której celem było zrzeszenie studentów ukrainistyki wokół w słusznej sprawy – tworzenia wspólnego dzieła. 1 czerwca 2017 r. na spotkaniu pojawiło się 35 studentów z różnych lat wraz ze swoimi laptopami oraz jedna absolwentka . Spotkanie to było kolejnym i bardzo niezwykłym przedsięwzięciem z cyklu inicjatyw ukrainistów zorganizowanych na 25-lecie ukrainistyki – ku pamięci jej Założyciela Profesora Michała Łesiowa. Akcja polegała na wspólnym przepisywaniu symbolicznej strony z maszynopisu książki pt. Nazewnictwo terenowe Lubelszczyzny z ukraińskimi cechami fonetycznymi. Historia pliku ponad 200-tu pożółkłych kartek sięga połowy lat 70-tych ubiegłego wieku. Przygotowana wówczas przez Profesora książka nie została wydana najprawdopodobniej ze względu na niesprzyjającą atmosferę polityczną tamtego okresu. Po ponad 40-tu latach podczas porządkowania materiałów Ś. P. Profesora, Jego Rodzina odnalazła zapomniany maszynopis i postanowiła wydać. Proces wydawniczy jest o wiele prostszy, jeśli praca przygotowana jest w wersji elektronicznej. Postanowiliśmy zaproponować właśnie taki wkład w druk książki, co zostało przyjęte z entuzjazmem, a nawet wzruszeniem. Zanim przystąpiliśmy do przepisywania maszynopisu dr Maria Borciuch zapoznała nas z najważniejszymi momentami bogatego i często niełatwego życia Profesora Michała Łesiowa, które zilustrowała pokazem zdjęć w formie prezentacji multimedialnej oraz nagraniem video Profesora i jego Małżonki. Jak się okazało nawet przepisywanie pracy naukowej jest zadaniem niełatwym i czasochłonnym, ale na tyle ciekawym i wciągającym, że chętnie podjęliśmy się dokończenia pracy w domu.
W ten oto sposób 35-osobowa grupa studentów ukrainistyki zapoczątkowała proces zmierzający ku wydaniu ważnej publikacji i wniosła swój wkład we wzbogacenie dorobku onomastyki słowiańskiej. Mamy nadzieję, że tym razem nie będzie przeszkód w jej wydaniu.
Dla organizatorów równie ważnym celem była integracja studentów ukrainistyki. Wspólne przepisywanie książki stało się doskonałą okazją do nawiązania nowych znajomości, które mamy nadzieję zaowocują w przyszłości wieloma nie mniej wspaniałymi inicjatywami.
Jak twierdzą nasi wykładowcy, Profesor cieszyłby się równie mocno z obu efektów naszego spotkania, a dla Koła Naukowego Ukrainistów UMCS organizatora wydarzenia był to prawdziwy zaszczyt i zarazem sukces!
Michał Szachmat  (fot. M. Borciuch, W. Kotwicki, M. Szachmat)

194

    Wydarzenia - 2017

    Data dodania
    14 czerwca 2017