Wizyta prof. Piotra Bucharkina

W dniach 4-6 maja 2016 roku gościem Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS był Profesor Piotr Bucharkin, wykładowca m.in. Uniwersytetu Państwowego w Sankt-Petersburgu, Sankt-Petersburskiej Akademii Duchownej i Instytutu Literatury Rosyjskiej („Puszkinskij Dom”) w Sankt-Petersburgu; autor licznych monografii, artykułów naukowych i programów nauczania.

Profesor Piotr Bucharkin, specjalizujący się w literaturze rosyjskiej XVIII wieku, wystąpił z serią wykładów dla studentów Instytutu. 4 maja studenci wysłuchali wykładu na temat „Преступление и наказание и Идиот - два аспекта Христологии Ф.М. Достоевского”, natomiast 5 maja odbyły się dwa wykłady: „Г.Р. Державин - поэт противоречий” i „Украино-русский культурный диалог конца XVII - первой половины XVIII вв.”. Profesor Bucharkin wziął również udział w zebraniu Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej XVIII-XIX wieku. Wszystkie wykłady odbywały się w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS na Wydziale Humanistycznym.

[A. Sadecki, foto: E. Michalska]

     

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    11 maja 2016