Spotkanie z p. prof. Barbarą Perczyńską

W dniu 25.10.2016 r. pracownicy Instytutu pożegnali panią dr hab. Barbarę PERCZYŃSKĄ z Zakładu Języka Rosyjskiego IFS, która z dniem 1 października odeszła na emeryturę.

Pani prof. Barbara Perczyńska była związana z Instytutem od początku swojej pracy naukowej i dydaktycznej, którą rozpoczęła w 1973 roku. Jej specjalność naukowa to językoznawstwo historyczne oraz gramatyka opisowa języka rosyjskiego. Poza działalnością naukową Pani Profesor była promotorem oraz recenzentem kilkuset prac dyplomowych. Była bardzo lubianym przez studentów nauczycielem, jest zaś nieustannie naszą wspaniałą koleżanką i przyjaciółką.

Pani Basiu, życzymy słonecznej emerytury!

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    2 listopada 2016