Promocja książki

17 maja 2016 r. w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej odbyła się promocja książki Pani Barbary Goralczuk, pt. „Nadzieja aż po horyzont”, opowiadającej o zjawisku "Bieżeństwa".

Spotkanie zostało zorganizowane przez Instytut Historii UMCS, Instytut Filologii Słowiańskiej UMCS oraz CJKR, poprowadził je dr hab. Mariusz Korzeniowski, kierownik Zakładu Historii Krajów Europy Wschodniej. W prezentacji wzięła również udział Dyrekcja Instytutu Filologii Słowiańskiej: prof. dr hab. Michał Sajewicz oraz dr hab. Alina Orłowska.
Terminem "Bieżeństwo" określa się uchodźstwo z terenów zajmowanych przez nieprzyjacielską armię podczas I Wojny Światowej. Bieżeństwo dotknęło głównie chłopów z zachodnich guberni Imperium Rosyjskiego (najliczniej – z guberni grodzieńskiej: ziemie dzisiejszego województwa podlaskiego) oraz z guberni Królestwa Polskiego (zwłaszcza chełmskiej i lubelskiej). Zdaniem historyków liczba bieżeńców mogła wynosić nawet 5-6 mln. ludzi. [więcej nt. Bieżeństwa: www.biezenstwo.pl].
U podstaw książki legły losy rodziny Pani Barbary, uciekającej w głąb Imperium Rosyjskiego z terenów dzisiejszego Podlasia. Książka Nadzieja aż po horyzont została zakwalifikowana do konkursu Literackiej Nagrody Europy Środkowej „Angelus” - największej nagrody literackiej w Polsce przyznawanej autorom pochodzącym z tego regionu. Laureat zostanie ogłoszony w październiku br.

   

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    23 maja 2016