Profesor Michał Łesiów we wspomnieniach współpracowników i przyjaciół

W dniu 21 listopada 2016 r. z inicjatywy Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, przy współpracy z Komisją Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych Oddziału PAN w Lublinie, w siedzibie Lubelskiego Towarzystwa Naukowego (Pałac Czartoryskich) odbyło się spotkanie „Profesor Michał Łesiów (1928-2016) we wspomnieniach współpracowników i przyjaciół”. Uczczono na nim pamięć zmarłego 15 lipca br. śp. prof. dr. hab. Michała Łesiowa – twórcy lubelskiej slawistyki i ukrainistyki.
Prof. Michał Łesiów był wieloletnim pracownikiem obydwu lubelskich uniwersytetów – UMCS i KUL. W latach 1981-1984 był Dziekanem Wydziału Humanistycznego UMCS, pełnił też funkcję Dyrektora Instytutu Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej UMCS, a także Kierownika Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS. Profesor stał także na czele Katedry Języków Słowiańskich KUL. Był inicjatorem powołania Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych przy Oddziale PAN w Lublinie i został jej pierwszym przewodniczącym. Przez wiele lat współpracował także z Wyższym Seminarium Duchownym w Lublinie, prowadząc tam zajęcia dla kleryków wyznania greckokatolickiego.
Naukową drogę prof. Michała Łesiowa przypomnieli prof. dr hab. Michał Sajewicz – Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS, prof. dr hab. Feliks Czyżewski – Kierownik Zakładu Filologii Ukraińskiej UMCS, dr hab. Maria Mocarz - Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej KUL oraz prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa, przewodnicząca Komisji PUZK Oddziału PAN w Lublinie.
Sylwetkę duchową Pana Profesora przybliżył ks. dr Stefan Batruch – proboszcz parafii greckokatolickiej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Lublinie.
Profesora Michał Łesiowa wspominali również jego najbliżsi przyjaciele – prof. dr hab. Jerzy Bartmiński oraz prof. dr hab. Jerzy Święch. W imieniu byłych studentów, doktorantów oraz młodszych pracowników nauki o Profesorze mówiła dr Maria Borciuch.
W spotkaniu wzięła udział najbliższa Rodzina Profesora Michała Łesiowa – żona, dzieci oraz wnuki.

[tekst: M. Jastrzębski, foto: M. Olejnik/E. Manasterska-Wiącek]

 

 

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    2 grudnia 2016