Pracownicy Instytutu we Lwowie

W dniach 9 - 12 października br. we Lwowie odbyło się Święto Literatury Polskiej, zorganizowane przez Lubelski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich przy wsparciu Zakładu Filologii Ukraińskiej IFS UMCS, Fundacji "Willa Polonia", Stowarzyszenia "Polska - Wschód" oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie. Program tej wielkiej międzynarodowej imprezy literackiej obejmował wręczenie Międzynarodowej Nagrody im Józefa Łobodowskiego oraz spotkania lubelskich pisarzy, naukowców, dziennikarzy z literackimi, naukowymi i dziennikarskimi środowiskami Lwowa, Kijowa, Doniecka i Łucka.

Od dwóch lat Stowarzyszenie Pisarzy Polskich przyznaje Międzynarodową Nagrodę Literacką im. J. Łobodowskiego. Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach: a) dla pisarza z krajów wschodnich, którego książka ukazała się w przekładzie na język polski, b) dla tłumacza literatury polskiej za przekład książki współczesnego polskiego autora na jeden z języków Środkowej i Wschodniej Europy, c) dla popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na polu polityki, nauki, literatury i sztuki z krajów Środkowej i Wschodniej Europy.

W tegorocznym jury zasiedli: ks. prof dr hab. Edward Walewander – przewodniczący, prof. dr hab. Marija Żygałowa (Uniwersytet w Brześciu, Białoruś) – członek, prof. dr hab. Swietłana Krawczenko (Uniwersytet w Łucku, Ukraina) – członek, prof. dr hab. Lubow Frolak (Uniwersytet w Doniecku, Ukraina) – członek, dr hab. Janina Szcześniak – członek, prof. dr hab. Feliks Czyżewski – członek, prof. dr hab. Jan Gurba – członek, prof. dr hab. Czesław Michałowski – członek, dr Marek Olejnik – sekretarz jury, dr Jan Sęk – członek, red. Wojciech Pestka – członek, prezes Stow. Pisarzy Lublin Zbigniew W. Fronczek – członek.

Jury nagrodą im. Józefa Łobodowskiego w roku 2016 uhonorowało:
w kategorii pierwszej ex aequo
Iwana Jackanyna (Słowacja) za książkę „Dobry już byłem” (przekład na język polski: I. Wasilewska);
Tetianę i Serhija Dziubów (Ukraina) za książkę „Rozmowa mężczyzny i kobiety” (przekład na język polski: A. Tylutka, M. Chłopek-Labo, R. Krzemińska);
w kategorii drugiej:
profesora Pawła Hrycenkę (Kijów), językoznawcę, wybitnego uczonego, dyrektora Instytutu Języka Ukraińskiego Ukraińskiej Akademii Nauk, slawistę o międzynarodowym autorytecie;
w kategorii trzeciej:
Zbigniewa Chrzanowskiego (Lwów) – aktora i reżysera, dyrektora Teatru Polskiego Ludowego we Lwowie, popularyzatora idei ponadgranicznej współpracy na polu kultury.

Wydawcom i tłumaczom dzieła Józefa Łobodowskiego „Przeciw upiorom przeszłości” jury przesłało listy gratulacyjne. Przekład na język ukraiński dokonany przez Andrija Pawłyszyna (Lwów) został opublikowany wspólnymi siłami wydawnictwa Test (Lublin) i Astrolabia (Lwów) w roku 2016.

Fundatorami nagród dla laureatów były organizacje: Fundacja „Willa Polonia”, Fundacja dla Pokoleń, Stowarzyszenie „Polska-Wchód”, Muzeum Niepodległości w Warszawie, a także mecenasi: ks. prof. Edward Walewander, prof. Feliks Czyżewski, dr Jan Sęk, prezes Aldon Dzięcioł, red. Wojciech Pestka.

Patronat honorowy nad Świętem Literatury Polskiej objął Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Muzeum Niepodległości w Warszawie.

[tekst: Zbigniew W. Fronczek; toto: Krzysztof Stankiewicz]

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    13 października 2016