Polsko-Grecko-Rosyjskie Spotkanie Noworoczne

Inicjatywa Studenckiego Koła Naukowego Rusycystów

W dniu 22 stycznia 2016 r. odbyło się "Polsko-Grecko-Rosyjskie Spotkanie Noworoczne”, zorganizowane wspólnie przez Koło Naukowe Rusycystów oraz studentów z Grecji, którzy przyjechali na UMCS w ramach programu Erasmus (Maria Fotiadou, Vasiliki Fotiadou, Theodoros Chrysomallidis i Kariofyllis Kazakos). Podczas spotkania można było zapoznać się z tradycjami bożonarodzeniowymi w Polsce, Grecji i Rosji. Prezentacje na temat tradycji słowiańskich przygotowały Monika Borys i Kristsina Alizar. O tradycjach greckich opowiedziała Maria Fotiadou. Można było także posłuchać kolęd w trzech językach, spróbować świątecznego greckiego smakołyku (melomakarono) oraz sprawdzić swą wiedzę z geografii i nauczyć się kilku greckich wyrazów. W spotkaniu udział wzięła także p. wicedyrektor IFS dr hab. Alina Orłowska, literaturoznawca prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda oraz opiekun Naukowego Koła Rusycystów dr Ewa Białek. Spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze, sprzyjającej poznawaniu innych kultur i języków. Dziękujemy wszystkim Członkom Koła oraz Gościom za pomoc i udział w przedsięwzięciu!

[Tekst: Koło Naukowe Rusycystów, fot. P. Zbieć]

   
   

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    28 stycznia 2016