Olimpiada Języka Rosyjskiego

XLVII Olimpiada Języka Rosyjskiego

W dn. 5 marca w Auli Wydziału Humanistycznego odbyła się XLVII Olimpiada Języka Rosyjskiego – zawody okręgowe dla uczniów z województwa lubelskiego i podkarpackiego. Olimpiada składała się z dwóch części: testu pisemnego z zadaniami o charakterze leksykalno-gramatycznym z elementami wiedzy realioznawczej oraz części ustnej (krótka wypowiedź na jeden z wylosowanych tematów).

Olimpiada Języka Rosyjskiego dla uczniów polskich szkół ponadgimnazjalnych to jedna z najstarszych ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych (organizowana od 1969 r.). Laureaci i finaliści OJR zwolnieni są z egzaminu maturalnego z języka rosyjskiego.

Organizatorem eliminacji okręgowych jest dr Teresa Giedz-Topolewska, sekretarz Komitetu Okręgowego (Lubelskie i Podkarpackie). W skład tegorocznego jury weszli pracownicy UMCS: z Instytutu Filologii Słowiańskiej - dr Regina Rybicka, dr Ewa Białek, dr Katarzyna Oszust-Polak, z Zakładu Lingwistyki Stosowanej – dr Zoja Kuca. W jury zasiedli także przedstawiciele Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego. W otwarciu olimpiady wziął udział dyrektor IFS prof. dr hab. Michał Sajewicz oraz dr Edward Szędzielorz z Uniwersytetu Warszawskiego, wiceprzewodniczący i sekretarz naukowy Komitetu Głównego Olimpiady Języka Rosyjskiego.

W zawodach okręgowych wzięło udział ponad 50 uczniów szkół średnich.

[tekst i foto: E. Białek]

 

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    10 marca 2016