Nasza delegacja na Kongresie "Rosyjskiego Świata"

W Moskwie odbył się jubileuszowy, dziesiąty już Kongres "Rosyjskiego Świata" (X Ассамблея Русского мира), zorganizowany przez Fundację „Russkij Mir”.

W dniach 3 – 4 listopada 2016 r. w Moskwie odbył się jubileuszowy, dziesiąty już Kongres "Rosyjskiego Świata" (X Ассамблея Русского мира), zorganizowany przez Fundację „Russkij Mir”. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej współpracuje z Fundacją od roku 2009 – w ramach podpisanej wówczas umowy powstało Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS.
W pracach Kongresu (w dyskusjach panelowych, warsztatach i seminariach itp.) wzięło udział ponad 800 delegatów z kilkudziesięciu państw świata, wśród nich znani działacze polityczni i społeczni, ludzie świata nauki i kultury, pisarze, dyplomaci, dziennikarze, przedstawiciele duchowieństwa i in. 
Tegoroczny Kongres poświęcony był problemom zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego Rosji, znaczeniu języka rosyjskiego i najnowocześniejszym metodom jego nauczania, a także, z uwagi na trwający „Rok Kina Rosyjskiego” – radzieckiej i rosyjskiej kinematografii. Specjalną uwagę poświęcono również roli młodzieży w umacnianiu jedności szeroko pojmowanego „świata rosyjskiego”. Kongresowi towarzyszyły obrady I Międzynarodowego Forum Młodzieży „Pokoleniye Mira” (2-4 listopada), w których uczestniczyli przedstawiciele organizacji młodzieżowych, studenci i doktoranci-rusycyści oraz młodzi nauczyciele i wykładowcy języka rosyjskiego z kilkudziesięciu państw świata. W pracach Forum wzięło udział dwoje studentów Instytutu Filologii Słowiańskiej UMCS – Natalia Żuk i Łukasz Kieliszek (II rok rusycystyki 2 stopnia).

   

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    14 listopada 2016