Konkurs recytatorski

Eliminacje uczelniane XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej

20 maja 2016 r. odbył się konkurs recytatorski dla studentów filologii rosyjskiej zorganizowany przez Instytut Filologii Słowiańskiej oraz Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej. Konkurs stanowił równocześnie eliminacje uczelniane do XVIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytacji Poezji Rosyjskiej, który odbędzie się w dniach 24-26 czerwca br. w Krakowie.
Konkurs, w imieniu Dyrekcji Instytutu Filologii Słowiańskiej, uroczyście rozpoczęła Pani Prof. dr hab. Maria Cymborska-Leboda (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej XX-XXI w.).
Jury w składzie: Prof. Maria Cymborska-Leboda – przewodnicząca, Dr Swietłana Szaszkowa (Pracownia Glottodydaktyki Języków Słowiańskich, Dyrektor CJKR) oraz Dr Ewa Stawinoga (Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej XX-XXI w.), wyłoniło następujących laureatów:
I miejsce: Natalia Żuk (I rok fil. rosyjskiej II°) - utwory: Надежда Тэффи – Я синеглаза, светлокудра...; Лунное.
II miejsce: Amanda Czechowska (I rok fil. rosyjskiej I°) - utwory: Владимир Высоцкий – Он не вернулся из боя;
Наталья Арсенина – Последняя попытка.
III miejsce: Tatyana Lyashetska (III rok fil. rosyjskiej I°) - utwory: Cергей Есенин – Заметался пожар голубой; Роберт Рожденственский – Будь, пожалуйста, послабее.
Jury przyznało również wyróżnienie, które otrzymał Adam Donat (III rok fil. rosyjskiej I°, utwory: Борис Пастернак – Гамлет; Ты так играла эту роль). Nagrodę Publiczności zdobyła również Amanda Czechowska.
W eliminacjach centralnych wezmą udział zdobywcy dwóch pierwszych miejsc: Natalia Żuk oraz Amanda Czechowska.

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    25 maja 2016