Konferencja naukowa

"Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe"

W dniach 23-24 czerwca 2016 r. w Mińsku w ramach obchodów 25-lecia powstania Międzynarodowej Asocjacji Białorutenistów odbyła się XXV edycja międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Polsko-białoruskie związki kulturowe, literackie i językowe” poświęcona jubileuszowi 85-lecia prof. Elżbiety Smułkowej. Organizatorami spotkania były Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów, Wydział Filologiczny Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku i Instytut Polski.
W obradach uczestniczyło ponad 40 badaczy z Białorusi i Polski. W ramach konferencji zorganizowano dyskusję panelową pod hasłem „Białorutenistyka i dyplomacja – działania w sprawie zbliżenia narodów” oraz prezentację książki Walery Kalinouskiego Пані Эльжбета. Гісторыя адной прыязьні („Pani Elżbieta. Historia pewnej przyjaźni”).
Z naszego Instytutu w konferencji wzięli udział prof. dr hab. Michał Sajewicz (wiceprzewodniczący Asoscjacji), prof. dr hab. Petar Sotirow, dr hab. Ludmiła Siryk, dr Marcin Kojder, dr Jadwiga Kozłowska-Doda, dr Natalia Rusiecka, mgr Anna Mikiciuk, z Instytutu Filologii Polskiej UMCS: prof. dr hab. Dariusz Chemperek. Swoje referaty nadesłali także dr hab. Alina Orłowska i prof. dr hab. Siergiej Kowalow z IFS UMCS, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli uczestniczyć w obradach konferencji.

 

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    11 lipca 2016