Finał Konkursu Slawistycznego

21 kwietnia 2016 r. w Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS odbył się finał VIII Konkursu Slawistycznego, organizowanego przez Instytut Filologii Słowiańskiej i CJKR UMCS.

Celem konkursu, adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych Lublina i Lubelszczyzny, jest popularyzacja wiedzy o krajach słowiańskich: Rosji, Ukrainie, Bułgarii, Czechach i Białorusi oraz promocja studiów slawistycznych. Projekt wpisuje się w tradycje wielokulturowości Lublina i Lubelszczyzny, kreuje postawy tolerancji i poszanowania dziedzictwa kulturowego narodów słowiańskich.

Tegoroczną edycję Konkursu Slawistycznego objęli honorowym patronatem: Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego oraz Pani Teresa Miciuk – Lubelski Kurator Oświaty.

Od lat Konkurs Slawistyczny cieszy się dużym zainteresowaniem młodzieży, na trwałe wpisując się w program współpracy IFS UMCS ze szkołami Lublina i regionu. Impreza jest rozpoznawalna zarówno w środowisku młodzieży ponadgimnazjalnej, jak i nauczycieli uczących nie tylko języka rosyjskiego, ale również innych przedmiotów (j. polskiego, historii, geografii itp.). Swoją popularność konkurs zawdzięcza jego inicjatorom: prof. Feliksowi Czyżewskiemu, wieloletniemu dyrektorowi IFS, dr Agnieszce Dudek-Szumigaj, wielokrotnej przewodniczącej komisji konkursowej. Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS współorganizuje konkurs od dwóch lat.

Nagrody w tegorocznym konkursie ufundowali: Prorektor UMCS ds. Studentów, Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS, Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS i szkoła językowa „Empik School” (Lublin, Krakowskie Przedmieście 55), która zaoferowała finalistom konkursu liczne pomoce naukowe oraz atrakcyjne vouchery zniżkowe na kursy języków obcych.

Po oficjalnym otwarciu i słowie wstępnym Pani wicedyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej dr hab. Aliny Orłowskiej, rozpoczęły się zmagania konkursowe, które oceniało Jury w składzie:
- dr Swietłana Szaszkowa (dyrektor CJKR, Pracownia Glottodydaktyki Języków Słowiańskich; j. rosyjski) – przewodnicząca Jury;
- dr Jadwiga Kozłowska-Doda (Zakład Białorutenistyki);
- mgr Tomas Typovsky (Pracownia Glottodydaktyki Języków Słowiańskich; j. czeski);
- mgr Anna Mikiciuk (doktorantka w Zakładzie Filologii Ukraińskiej);
- mgr Anna Myszka (doktorantka w Zakładzie Językoznawstwa Słowiańskiego; j. bułgarski).

Laureatami Konkursu zostali:

Kategoria: prezentacja grupowa:

I miejsce: Weronika Ostrowicka, Karolina Dyduch, Kacper Kuśmirek (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie) – „Кофе или чай” – trendy ze Wschodu; opiekunowie: mgr Renata Holaczuk, mgr Urszula Kalenik;

II miejsce: Dominika Wielgus, Agnieszka Padziak (Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół w Modliborzycach) – Русские традиции празднования масленицы в литературе, музыке, кино и искусстве; opiekun: mgr Agnieszka Gorczyca;

III miejsce: Rafał Ogonowski, Dominika Samulak (Liceum Ogólnokształcące im. ONZ w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju) – Martenica – bułgarskie święto wiosny; opiekun: mgr Barbara Borowy;

Kategoria: prezentacja indywidualna:

I miejsce (ex aequo): Tomasz Dyśko (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie) – „Przez trudy do gwiazd”; opiekunowie: mgr Renata Holaczuk, mgr Urszula Kalenik;
Kacper Kuśmirek (Zespół Szkół Zawodowych nr 1 i II Liceum Ogólnokształcące we Włodawie) – „Dusza zaklęta w kamień”; opiekunowie: mgr Renata Holaczuk, mgr Urszula Kalenik;

II miejsce: Piotr Tomczuk (VI Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja w Lublinie) – Kozacy Rosji; opiekun: mgr Irena Marczyk;

III miejsce: Magdalena Linkiewicz (LO im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach) – Иконы в жизни россиян (Rola ikon w życiu Rosjan); opiekun: mgr Marta Jaroszewicz;

Wyróżnienie otrzymała Aleksandra Nowosad (Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół nr 2 im. Stanisława Staszica w Hrubieszowie) – Tylko we Lwowie; opiekun: mgr Neonila Pawluk.

Podczas uroczystego zakończenia konkursu wystąpili: Pan Dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej prof. dr hab. Michał Sajewicz oraz Pani Dyrektor Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej dr Swietłana Szaszkowa, którzy wręczyli laureatom i wszystkim uczestnikom konkursu nagrody oraz dyplomy.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach Konkursu!

[oprac.: E. Michalska, zdjęcia: J. Wojtaszko, E. Michalska]

 

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    22 kwietnia 2016