Drzwi Otwarte 2016

Relacja z Dni Otwartych w Instytucie Filologii Słowiańskiej

Jak co roku podczas Drzwi Otwartych w naszym Instytucie było tłumnie i dużo się działo! 11 marca upłynął pod znakiem ciekawych spotkań z uczniami i nauczycielami ze szkół średnich, było też dyżurowanie na stoisku IFS na Wydziale Humanistycznym i w ACK „Chatka Żaka” oraz rozdawanie ulotek z ofertą specjalności na rok akademicki 2016/2017. Drzwi Otwarte w IFS rozpoczęły się od programu studentów bułgarystów przygotowanego pod kierunkiem dra Kamena Rikeva, rodowitego Bułgara, pracownika Zakładu Językoznawstwa Słowiańskiego. We learn Bulgarian in Lublin – uczymy się bułgarskiego w Lublinie – tak nazywało się wystąpienie studentów z Hebei Foreign Studies University w Shijazhuang (Chiny), którzy poznają ten język w naszym Instytucie (!). O świętach i ciekawostkach z życia młodych Bułgarów opowiedziały studentki z Koła Naukowego Bułgarystów – Agnieszka Chmielowiec, Justyna Fąfara, Karolina Sikora i Ida Tylega (I r. bałkanistyki). Dzięki uczestnictwu w wykładzie dr Małgorzaty Ułanek (Jurij i Lara – o wymiarach miłości w powieści Borysa Pasternaka „Doktor Żywago”), który odbył się w auli, uczniowie mogli poczuć się studentami.Ukrainistki – Olga Pawlyk, Magdalena Jakimiuk, Agata Perkowska i Alina Zajda – podzieliły się swą wiedzą o wybranych elementach ukraińskiego folkloru, m.in. o tańcu pod nazwą hopak. W przygotowaniach do występu wspierała je doktorantka mgr Anna Mikiciuk z Zakładu Filologii Ukraińskiej. Lenin, pielmieni i literatura, czyli o studenckich wojażach po Rosji – taki tytuł nosiła prezentacja studentek filologii rosyjskiej, które we wrześniu ubiegłego roku zwiedziły kilka rosyjskich miast.O swych wrażeniach z pobytu w Rosji opowiedziały studentki III roku, Iga Jaśkowiak i Agnieszka Żyła (prezentacja przygotowana pod opieką mgr Doroty Głuszak z Zakładu Języka Rosyjskiego oraz mgr Artura Sadeckiego z Zakładu Literatury i Kultury Rosyjskiej XVIII-XIX w.). Drzwi Otwarte w IFS zakończyły się odgadywaniem przez uczniów zagadek czytanych w języku rosyjskim przez studentkę II r. f. rosyjskiej Krystsinę Alizar oraz wspólnym śpiewaniem popularnych piosenek. Tę część programu przygotowało i poprowadziło Koło Naukowe Rusycystów – Monika Borys (przewodnicząca Koła), Krystsina Alizar i Justyna Lutomska. Monika Borys wraz z Krystsiną Alizar wybrały i opracowały teksty, Justyna Lutomska zaś podjęła się prowadzenia tego punktu programu. Rozśpiewani uczniowie z Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej przyjechali na UMCS wraz ze swoim nauczycielem języka rosyjskiego p. Danielem Zagrodnikiem. Bardzo liczna grupa uczniów przybyła z IV LO im. S. Staszica z Białej Podlaskiej pod opieką p. Urszuli Remiszewskiej i p. Elżbiety Kasztelan, które uczą w tej szkole języka rosyjskiego. W sali 24 B wszystkie miejsce były zajęte! Obie szkoły współpracują z IFS w ramach umów patronackich, co stwarza okazję do regularnych spotkań i realizacji wspólnych projektów. Z zaletami studiowania na bałkanistyce i urokiem języka bułgarskiego zapoznali się m.in. uczniowie z XVII LO w Lublinie, którzy przybyli wraz z p. Anną Sotirow. Na Drzwiach Otwartych byli także przedstawiciele ZSE im. A. i J. Vetterów, w tym p. Katarzyna Dmitruk, rusycystka i absolwentka naszego Instytutu. W spotkaniach ze szkołami udział wzięli dyrektor IFS prof. dr hab. M. Sajewicz i p. wicedyrektor dr hab. Alina Orłowska, którzy przedstawili obecnym uczniom ofertę dydaktyczną oraz zalety studiowania w IFS. W przygotowania do Drzwi Otwartych zaangażowanych było wielu pracowników – dr Ewa Białek, mgr Dorota Głuszak, dr Ewa Stawinoga, dr Małgorzata Ułanek, dr Kamen Rikev, mgr Artur Sadecki, a także doktorantki – mgr Oliwia Bogusz, mgr Anna Mikiciuk, mgr Ewelina Mioduchowska, które dyżurowały na stoiskach. Rozdawaniem ulotek i udzielaniem informacji wszystkim chętnym aktywnie zajęli się także studenci z Koła Rusycystów (Krystsina Alizar, Monika Borys, Piotr Gontaruk, Edyta Korsak, Justyna Lutomska, Wiktoria Łukasiewicz, Wiktoria Staszkiewicz, Ewelina Szuba, Paulina Zbieć) i Koła Bułgarystów (Agnieszka Chmielowiec, Justyna Fąfara, Karolina Sikora, Ida Tylega). Na stoisku i w sali 24 B przykuwały uwagę barwne plakaty z postaciami i utworami znanych rosyjskich poetów i pieśniarzy, m.in. A. Achmatowej, A. Puszkina, W. Wysockiego, A. Błoka (wykonanie: dr Ewa Stawinoga, dr M. Ułanek, mgr A. Sadecki). Profesjonalny projekt plakatu z programem DO przygotowała Wiktoria Staszkiewicz z Koła Rusycystów, a plakat reklamujący bałkanistykę – dr Kamen Rikev. Koordynacją kilkutygodniowej pracy zespołów pracowników, doktorantów i studentów zajęła się dr Ewa Białek – koordynator ds. promocji IFS i zarazem opiekun Koła Rusycystów.

Wszystkim serdecznie za pomoc i obecność dziękujemy!

[tekst: E. Białek; foto: E. Białek, K. Rikev]

    Wydarzenia - 2016

    Data dodania
    16 marca 2016