„Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie to nie tylko historia…”

W związku z rosnącym zainteresowaniem naukami ścisłymi, Gimnazjum nr 18 im. Macieja Rataja w Lublinie zorganizowało międzyszkolny konkurs „Odkrycia Marii Skłodowskiej–Curie to nie tylko historia…”, adresowany do lubelskich gimnazjalistów. Honorowy patronat nad inicjatywą objęli JM Rektor UMCS oraz Dziekan Wydziału Chemii UMCS.

Fot. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Do konkursu przystąpili uczniowie z dziewięciu lubelskich gimnazjów. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie pracy na temat ponadczasowości odkryć Marii Skłodowskiej-Curie i ukazanie ich współczesnych zastosowań. Uczestnicy mieli do wyboru trzy formy pracy: esej, komiks lub prezentację multimedialną. 

Uroczysty finał Międzyszkolnego Konkursu „Odkrycia Marii Skłodowskiej- Curie to nie tylko historia…”, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki oraz wręczone dyplomy i nagrody, odbędzie się 21 lutego 2017 r. o godz. 10 w auli Instytutu Fizyki UMCS (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki ul. Radziszewskiego 10 w Lublinie). 

Ideą konkursu jest refleksja nad współczesnym znaczeniem osiągnięć Marii Skłodowskiej-Curie, wybitnej polskiej uczonej i dwukrotnej noblistki. Organizatorzy pragnęli, aby uczniowie czerpali satysfakcję z odkrywania wyników badań, które pomimo upływu czasu mają zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, medycynie czy przemyśle. Uczestnicy konkursu poprzez analizę dokonań noblistki mieli okazję przekonać się, że chemia i fizyka to nie tylko wiedza teoretyczna, ale przede wszystkim umiejętności możliwe do zastosowania w życiu codziennym. 

Organizatorzy wyrażają nadzieję, że konkurs przyczynił się do rozwoju zainteresowań uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz rozwinął w nich pasję naukowo-badawczą.

    Wydarzenia

    Data dodania
    7 lutego 2017