Zmarła śp. mgr Teresa Ochab

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 10 listopada br. zmarła śp. mgr Teresa Ochab, nasza nieodżałowana koleżanka, starszy wykładowca języka angielskiego w Centrum Nauczania i Certyfikacji Języków Obcych w latach 1971-2006.

Urodzona 7 września 1941 r. w Skarżysku-Kamiennej (województwo świętokrzyskie). Ukończyła Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Skarżysku-Kamiennej, a następnie studiowała anglistykę na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. 22 czerwca 1964 r. obroniła pracę dyplomową i uzyskała tytuł magistra z zakresu filologii angielskiej. Po odbyciu studiów pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w szkolnictwie średnim, początkowo  w jej rodzinnym mieście, później w Lublinie. W 1971 r. związała się zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i rozpoczęła pracę w ówczesnym Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych na stanowisku lektora języka angielskiego. W 1981 r. została powołana na stanowisko starszego wykładowcy. Pracowała w SPNJO do przejścia na emeryturę w 2006 r.

Za osiągnięcia w pracy zawodowej pani Teresa Ochab została odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem Zasługi. Ponadto, była kilkakrotnie wyróżniana, m.in. nagrodami rektorskimi.

Oprócz pracy dydaktycznej pani Teresa Ochab współpracowała z Międzynarodową Organizacją Kultury Ludowej (IOV) z siedzibą w Wiedniu, afiliowaną przy UMCS. W 1993 r. współpracowała ze Szkołą Letnią dla Cudzoziemców organizowaną przez Studium Języka i Kultury Polskiej UMCS. W ostatnich latach prowadziła lektorat języka angielskiego dla seniorów Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

CNiCJO straciło wybitnego dydaktyka, osobę cenioną i szanowaną zarówno przez współpracowników, jak i studentów.

Pożegnanie śp. Teresy Ochab odbędzie się 18 listopada 2016 r. (piątek) o godzinie 11.00 w Kaplicy na Cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

    Wydarzenia

    Data dodania
    16 listopada 2016