Wybory 2016: Rektor UMCS w kadencji 2016/2020

Informacja Uczelnianej Komisji Wyborczej

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA
informuje

Pracowników, Doktorantów
oraz Studentów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

że

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

został wybrany

Rektorem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
na kadencję 2016-2020

       P r z e w o d n i c z ą c y
      Uczelnianej Komisji Wyborczej
       prof. dr hab. Marek Pietraś


 

Źródło: http://www.umcs.pl/pl/ogloszenia-wyborcze,9151,wybory-2016-rektor-umcs-w-kadencji-2016-2020,34551.chtm

    Wydarzenia

    Data dodania
    22 kwietnia 2016